Prosjektrommet er perfekt for større kunstproduksjoner. Bildet er av Pelle Brages kunstproduksjon i mars 2022.

Prosjektrommet i Ekserserhuset

Profesjonelle visuelle kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med kunst i offentlig rom oppdrag eller har større utstillingsproduksjoner har anledning til å leie rommet. Rommets areal er ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.

Ledige måneder i 2024: Januar, februar og mars.

Ledige måneder i 2025: Juni, august og september.

Dersom du ønsker å leie lokalet kan du sende en kort forespørsel til oss pr. mail: galleri@agderkunst.no. Send en kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4 side) der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV. Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Nye utleiepriser gjeldende fra 01.01.2024:
Pr. dag kr 700
Pr. uke kr 1 600
For 1 mnd. kr 3 800
For 2 mnd. kr 5 500
For 3 mnd. kr 6 500

Faste leietakere av Ekserserhuset betaler 50 % av ordinær leiesats.

Prosjektrommet på X-huset er det eneste i sitt slag i hele regionen. Lokalet ligger i Tordenskjoldsgate 64. Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune.

Les mer her