Regionale prosjektmidler

Formål med ordningen

Gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter.
Heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet

Hva kan det søkes om tilskudd til?
Utstillinger og andre formidlingsprosjekter.

Målgruppe
Ordningen retter seg mot profesjonelle kunstnere som bor og/eller virker i Norge og som har fått tildelt utstillingsplass og/eller skal gjennomføre et formidlingsprosjekt ved en kunstinstitusjon.

Administrasjon av tilskuddsordningen
Kunstsentrene i Norge (KiN) forvalter og står som eier av ordningen.

Søknad om støtte blir behandlet på to nivåer:
Midlene blir fordelt av en tildelingskomite etter innstilling fra 5 regionale innstillingskomiteer.

De regionale innstillingskomiteene oppnevnes av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) sentralt og består av:

– to representanter oppnevnt av Norske Billedkunstnere
– én representant oppnevnt av Norske

Kunsthåndverkere
KiN har det koordinerende ansvaret for sammensetningen av komiteene jf. krav nedenfor. Leder i hver regionale Innstillingskomité oppnevnes av styret KiN.

Tildelingskomiteen består av lederne for de fem regionale innstillingskomiteene.

Fem innstillingskomiteer har sekretariat ved oppgitt kunstsenter (i perioden 2022-2025):

ØST: Viken og Oslo: Buskerud kunstsenter
MIDT: Innlandet, Trøndelag: Kunstbanken senter for samtidskunst
SØR: Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland: Telemark kunstsenter
VEST: Vestland, Møre og Romsdal: Hordaland kunstsenter
NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk kunstnersenter

Frist for å søke regionale prosjektmidler i 2024 er torsdag 1.august. KiNs søknadsportal stenger kl.13.00 søknadsdagen.

Besøk søknadsportalen.