Klipparkivet

Kunstsentrene hadde i lengre tid som en av sine oppgaver å samle inn og ta vare på avisutklipp, som omhandlet kunstfeltet. AKS har endelig digitalisert deler av denne samlingen. Utklippen finner du her kategorisert etter årstall.

FAKTOR X

Arkiv over kunstmagasinet X-Faktor kommer her. (Under konstruksjon.)