BRONSBU BARNEHAGE

Den nye barnehagen har mulighet for inntil 108 barn, fordelt på 6 avdelinger. Barnehagens avdelinger organiseres i en L-formet bygningskroppp, og er over to etasjer.

Tomta har flott variasjon i terrengformasjoner og vegetasjon. Kunstutvalget valgte tidlig at det skulle være utendørs verk ved barnehagen.

Byggets/prosjektets navn: Bronsbu Barnehage

Byggherre: Tvedestrand kommune

Arkitekt: Amtedal og Hansen Arkitektkontor AS, Kamila Kosecka.

Kunstfaglig prosjektleder: Håkon Gåre.

Utførende kunstnere: Viel Bjerkeset Andersen

Ferdigstilt: 2022

Viel Bjerkeset Andersen

Tittel: Møbius – Flyfly

Kunstart: Skulptur/relieff

Materialbeskrivelse: Tegningen, som fyller nesten hele veggens bredde og høyde, er både inspirert av og skal gi åpne assosiasjoner til barnehagens interessefelt; – fugler. Tegningen er bygget opp av tre lag med strek, satt sammen med en liten avstand til veggen og mellom hvert lag. Streken er delt i monteringstilpassede lengder og er plasmaskåret fra stålplate etter håndtegninger. Materialet er galvaniseres og pulverlakkert.

Plassering: Fondvegg mot syd


Tittel:
Møbius – Flyfly

Kunstart: Skulptur

Materialbeskrivelse: På boden, som danner en vegg mot parkeringsplassen, er det montert en romlig, skulpturell pendent, – en møbiusvariasjon, i samme materialer og formspråk som den skulpturelle strektegningen på veggen.

Plassring: Taket på sykkelskur, inngang syd.