Ansatte

Agnes Repstad

Daglig leder

agnes@agderkunst.no

Lilly Bjørk

Kunstfaglig koordinator

galleri@agderkunst.no

Håkon Gåre

Rådgiver, deltid

hakon@agderkunst.no

Erlend Helling Larsen

Kunstnerisk Leder,

Kunstpunkt Lista

post@kunstpunktlista.org

Styret

 • Styreleder: Tom Stig Bisseth Johanssen – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge) 2022-2024
 • Nestleder: Martin Woll Godal – NK-Sør-Norge 2021-2023
 • Trond Are Gjone – på fritt grunnlag (valgt for NBK-A) 2021-2023
 • Pia Eikaas – NBK-Agder 2022-2024
 • Hanne Thyholdt – NK-Sør-Norge 2022-2024
 • Sandra Norrbin – NBK-Agder 2022-2024

Vara:

Egil Lunde – På fritt grunnlag (valgt av NK Sør-Norge og NBK-A)  2022-2023
Sandra Blichert – NBK-Agder 2022-2023

Representantskapet

Representantskapet består av

 • 3 billedkunstnere og 3 kunsthåndverkere med vara.
 • 2 representanter valgt på fritt grunnlag fra hver av kunstnerorganisasjonene.
 • 1 politisk oppnevnte fra tilskuddspartner Kristiansand kommune

Representanter fra Agder fylkeskommune har talerett.

Kunstnerisk råd

 • Martin Woll Godal – NK-Sør Norge
 • Pia Eikaas – NBK-Agder
 • Sandra Norrbin – NBK-Agder
 • Hanne Thyholdt – NK-Sør Norge
 • Erlend Helling-Larsen – Kunstpunkt Lista
 • Agnes Repstad – Agder Kunstsenter

Tilskuddspartnere

 • Agder Fylkeskommune
 • Kristiansand Kommune
 • Arendal Kommune
 • Lista Fyr A/S