Søk utstillingsplass på Agder Kunstsenter

Agder Kunstsenter tar imot søknader om utstillingsplass for årene 2025 og 2026.

Vi har 3 ledige plasser i 2025 og 3 ledige plasser i 2026 for kunstnere fra eller med tilknytting til Agder.

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

*Profesjonell kunstner må være fra eller ha vært bosatt minst tre år eller mer på Agder.*


Hva skal søknaden inneholde:

  • Relevant billedmateriale, 10 bilder samlet i en pdf.
  • CV, maks 2 sider.
  • Prosjektbeskrivelse, maks 1 A4 side. I prosjektbeskrivelsen ber vi om en beskrivelse av ditt kunstneriske prosjekt. Det er ikke nødvendig å utforme et ferdig definert utstillingskonsept. Formulér gjerne noen tanker om din kunstneriske produksjon slik at juryen kan danne seg et bilde av din praksis.
  • Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument på maks 10 mb totalt.

Søknad sendes elektronisk til: soknad@agderkunst.no

Søknadsfristen er: 14. august 2023

Agder Kunstsenter produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger. Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.