Kunstpunkt Lista

SØK UTSTILLINGSPLASS PÅ KUNSTPUNKT LISTA

Kunstpunkt Lista tar imot søknader om utstillingsplass.

Kunstpunkt Lista produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger.

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Me det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Hva skal søknaden inneholde:

Søknader skal inneholde relevant billedmateriale (maks 5 arbeider), prosjektbeskrivelse (maks. 1 A4 ark) og CV.
Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument.
Bilder/ film med filstørrelse over 2 MB bør sendes eller leveres på minnepinne.

Søknad sendes elektronisk til: post@agderkunst.no

Søknadsfristen er: annonseres

Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.