Kunstpunktlista

SØK UTSTILLINGSPLASS PÅ
AGDER KUNSTSENTER OG KUNSTPUNKT LISTA!

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista tar imot søknader om utstillingsplass.

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger. På Agder Kunstsenter tar vi imot søknader for utstillingsårene 2021 og 2022 og på Kunstpunkt Lista tar vi imot søknader om utstillingsplass for 2022 og 2023.

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Me det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Hva skal søknaden inneholde:

Søknader skal inneholde relevant billedmateriale (maks 5 arbeider), prosjektbeskrivelse (maks. 1 A4 ark) og CV.
Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument.
Bilder/ film med filstørrelse over 2 MB bør sendes eller leveres på minnepinne.

Søknad sendes elektronisk til: post@agderkunst.no

Søknadsfristen er: 07.08.2020.

Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.

Plantegning og bilder av lokalene til Agder Kunstsenter og til Kunstpunkt Lista finner du på finner du våre hjemmesider.