Welcome to Agder Contemporary Art Centre

Agder Kunstsenter har sitt utspring i kunstnerpolitiske tiltak fra 1970-årene. Kunstsenteret er et kompetansesenter og har ekspertise på det visuelle kunstfeltet i regionen. AKS har sitt hovedkontor i Kristiansand sentrum. I tillegg drifter vi galleriet Kunstpunkt Lista i Farsund kommune og er medeier i Munken i Arendal kommune. Kunstsenterets primære oppgave er visning og formidling av norsk samtidskunst, med hovedfokus på kunstnere med regional forankring. Agder Kunstsenter er organisert i landsforeningen Kunstsentrene i Norge (KiN). På landsbasis er det 15 Kunstsentre.

Vårt mandat, oppgaver og tjenester:

AKS er en nøkkelinstitusjon i arbeidet for å skape vekst og aktivitet innen det visuelle kunstfeltet i Kristiansand kommune. Vi har svært mange driftsoppgaver (både synlige og usynlige) og tilbyr ulike tjenester til fagfeltet, publikum samt andre relevante aktører. AKS produserer og viser utstillinger gjennom hele året. Vi innehar fagekspertisen på nålevende profesjonelle kunstnere i Kristiansand og regionen. Kunstsenteret følger kunstnere fra starten av deres karriere og gjennom et helt yrkesaktivt liv. Vi formidler arbeidsoppdrag til regionens kunstnere, er kommunens og fylkets rådgivende organ i saker gjeldende Kunst i offentlig rom, drifter utleie ut kunst og produserer årlige kunstprosjekter. Kunstsenteret produserer også vandreutstillinger annen hvert år samt bidrar i ad hoc visninger. På vegne av Kristiansand kommune drifter AKS landsdelens eneste internasjonale gjestekunstnerordning og administrerer utleien av prosjektrommet på X-huset (eneste i sitt slag i regionen). Vi drifter også utleie av atelierer på vegne av kommunen. I tillegg samarbeider vi med mange ulike institusjoner og kulturaktører om filmvisninger, kurs-, seminar- og workshopvirksomhet. AKS har i 40 år forvaltet et kunst i offentlig rom arkiv og et kunstnerregister. Vi formidler konsulentoppdrag, deltar i komitearbeid, jobber kunst- og kulturpolitisk og forvalter/deler ut stipender på vegne av Bildende kunstneres hjelpefond. Sammen med de øvrige kompetansesentrene i regionen produserer vi kulturbaserte næringstiltak. De siste tre årene har AKS innehatt prosjektledelsen i den nasjonale DKS-lab satsningen (program for å stimulere til økt tilgang på visuell kunst i grunnskolen). Daglig leder ved AKS er styreleder i landsforeningen KiN – Kunstsentre i Norge.

Overordnede mål: – AKS skal bidra til at Kristiansand blir en god og spennende by å bo og være i.

– AKS skal bidra til en bærekraftig utvikling innen kunstfeltet.

– AKS skal jobbe for gode arbeidsvilkår for profesjonelle kunstnere i Kristiansand.

– Være bindeledd mellom kunstnerne og offentlige myndigheter.

– AKS skal jobbe for å øke kunnskapen om samtidskunst i samfunnet.

– Bidra til at Kristiansands innbyggere og besøkende har god tilgang