Håndbok for offentlig kunst

Denne håndboka er et verktøy for offentlige og private aktører som skal gjennomføre kunstprosjekter i offentlige bygg og uterom. Håndbok utarbeidet av Oppland Kunstsenter og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, som er de regionale kompetansesentrene for kunst i offentlige rom i Innlandet.