Prosjektrommet er perfekt for større kunstproduksjoner. Bildet er av Pelle Brages kunstproduksjon i mars 2022.

Prosjektrommet i Ekserserhuset

Profesjonelle visuelle kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med kunst i offentlig rom oppdrag eller har større utstillingsproduksjoner har anledning til å leie rommet. Rommets areal er ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.

Ledige måneder i 2026!

Dersom du ønsker å leie lokalet kan du sende en kort forespørsel til oss pr. mail: post@agderkunst.no

Send en kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4 side) der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV. Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Nye utleiepriser gjeldende fra 01.01.2024:

Pr. dag kr 700

Pr. uke kr 1 600

For 1 mnd. kr 3 800

For 2 mnd. kr 5 500

For 3 mnd. kr 6 500

Faste leietakere av Ekserserhuset betaler 50 % av ordinær leiesats.

Prosjektrommet på X-huset er det eneste i sitt slag i hele regionen. Lokalet ligger i Tordenskjoldsgate 64. Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune. Les mer her