Illustrasjonsfoto: Knut Longva. 

UTLYSNING AV ÅPEN PREKVALIFISERING FOR KUNSTNERE FRA AGDER – FYLKESTINGSAL

Agder Fylkeskommune inviterer med dette kunstnere fra Agder til deltakelse i åpen prekvalifisering for kunstprosjekt til fylkestingsalen i det nye fylkeshuset til Agder Fylkeskommune i Kristiansand.

Nytt fylkeshus i Agder er et sentralt fundament i arbeidet med å realisere målsettingene i Regionplan 2030. Fylkeshuset i Agder skal fysisk representere Agder fylkeskommunes verdier og målsettinger, og skal være en demokratisk arena for samskaping.

Agder fylkeskommune har et viktig samfunnsoppdrag som tjenesteprodusent, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og arbeidsgiver. Med et fylkeshus som representerer denne rollen, skal fylkeskommunen være en pådriver for å utvikle regionen til et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.

Det skal legges til rette for kunstopplevelser for alle innbyggere i fylkeskommunen samt sikre tilgang til kunst av høy kvalitet. Formålet med kunst i offentlig rom i fylkeskommunale nybygg er å:

 • bidra til å skape et trivelig miljø
 • gi brukerne og befolkningen muligheter for kunstnerisk opplevelse
 • bidra til økt forståelse for kunstens verdi og plass i samfunnet
 • sikre arbeidsoppgaver for profesjonelle kunstnere
 • bidra til å bygge opp fylkeskommunens kunstsamling

Fylkestingsalen

Alle politiske vedtak, møter i fylkestinget, samt en rekke andre møter og administrative funksjoner legges til fylkestingsalen. Politiske møter vil filmes og streames.

Kunstverk plassert i dette området vil få stor eksponering og være plassert i et symboltungt område. Verk produsert til dette rommet må være veggbasert. Den aktuelle veggen er 9,8 x 2,7 meter, med stående malt panel.

Bygget og beliggenheten

Nybygget for Agder Fylkeskommune inngår i Kvadraturen i Kristiansand, og er lokalisert i den såkalte «Nybyen», helt opp mot Baneheia. Plasseringen har flere fordeler. Kvartalet vil ha god eksponering, plassert mellom Markens og Kirkegata, og knytter prosjektet opp mot øvrige offentlige institusjoner i Kvadraturen. Samtidig vil en utbygging av kvartalet bidra til ny dynamikk og byutvikling i denne delen av sentrum.

Bygget representerer en saklig samtidsarkitektur, med referanser til modernismen. Samtidig har komposisjonen klassiske elementer som symmetri, en offentlig sokkeletasje og en toppetasje med ekstra høyde. Fasadene har trekledning, både for å knytte bygget til den eksisterende trehusbebyggelsen på stedet, og fordi denne kledningen gir minst klimagassavtrykk.

Prosess

Kunstkomitéen bestående av byggherre, prosjektleder bygg og eiendom, to brukerrepresentanter, arkitekt og kunstfaglig prosjektleder vil på bakgrunn av åpen prekvalifisering velge inntil 3 kunstnere til deltakelse i lukket konkurranse. Vinner av konkurransen blir invitert til å gå i dialog om gjennomføring av verk i fylkestingsalen. Verket skal stå klart til første møte i fylkestinget høsten 2024.

Kriterier

 • Profesjonelle kunstnere fra Agder (være fra- eller bosatt i Agder) kan delta.
 • Komitéen ber om å få tilsendt inntil 10 referansebilder av tidligere verk, CV, og en generell beskrivelse av kunstnerisk virke (artist statement) i en samlet PDF.
 • PDF sendes til kunstfaglig prosjektleder Martin Woll Godal på wollgodal@icloud.com.
 • Frist for innsendelse er 23.10.2023.
 • Deltakelse i åpne prekvalifisering honoreres ikke.
 • Kunstnere som inviteres til lukket konkurranse honoreres med kr 30 000,-.
 • Oppdragssum for verk til fylkestingsalen er 600.000,-.
 • Spørsmål knyttet til prekvalifiseringen sendes til wollgodal@icloud.com.