SØK STIPENDUTSTILLINGEN

Er du kunstner tilknyttet Agderregionen, har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2023.

Søknadsfrist: Fredag 3. november 2023 

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstnere uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonelle dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Profesjonelle kunstnere må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Krav til søknadens innhold og form:

  1. Søknad med verk skal kun sendes inn digitalt (PDF).
  2. Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema.
  3. Søknadsskjema skal være fullstendig utfylt.
  4. Husk å skrive produksjonsår på arbeidene (kun arbeider fra de siste to årene vil bli vurdert).
  5. CV må være vedlagt.
  6. Man kan levere maks 2 verk. Det kan sendes opptil 3 dokumentasjonsfoto pr. verk.
  7. Legg ved lenker til kunstneriske arbeider som kan avspilles eller vises på eksterne plattform som YouTube, Vimeo, nettsider o.l.
  8. Samle søknadsskjema, fotodokumentasjon, CV og lenker til ekstern visning av verk i formatet PDF.
  9. Det er ikke tillat å levere inn søknader som gjelder samarbeidsprosjekter.

Klikk på linken for å laste ned søknadsskjema:

SØKNADSSKJEMA

Søknaden sendes digitalt til: soknad@agderkunst.no

Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert. Arbeider innsendt etter fristen vil ikke bli godkjent for juryering.

Juryen
Juryen består av:
– En representant oppnevnt av NK Sør-Norge

– En representant oppnevnt av NBK-Agder

– En representant fra en kunstinstitusjon i Agder

Sekretariat for jury er en representant fra Agder Kunstsenter.

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Agderfylkets aktive utøvere og samtidig gi fem fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend.
Midlene AKS gir ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2.000,- jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Nytt i 2023

Agder Kunstsenter har besluttet å tildele BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2023 er samlet sum fra BKH doblet til kr. 200.000,- fordelt på fire stipender á kr. 50.000,- hver. I år, som i fjor, vil de fire utvalgte verkene bli stilt ut på Agder Kunstsenter. Det vil ikke være en digital visning av andre innsendte verk.

Utstillingsperioden: Lørdag 2. til søndag 10. desember 2023.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som har fullført sin utdannelse ved godkjente kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som f.eks.: NBK-Ager, NK Sør-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Agderfylkene.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, religiøs eller politisk tilhørighet. Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Agder Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med daglig leder Agnes Repstad på tlf. 924 26 007 eller send mail til post@agderkunst.no.

Mvh
Agder Kunstsenter