Hatch 2023

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til utstillingen HATCH 2023

Årets nyutdannede kunstnere fra Agder er:

Aasa Skjeldal Gravdahl, Amalie Wilhelmsen, Kristian Suvatne Augland, Lisa Hennig-Olsen, Solfrid Elise Lindblom og Veronica Lund.  

Agder kunstsenter
Lørdag 28. oktober, kl. 12:30

Åpningstale av Irene Ikdal, rådgiver for visuell kunst ved Agder fylkeskommune

Jeg står her for å kunne markere åpningen av den 16. Hatch utstillingen! Årets utstilling presenterer 6 unge kunstnere med tilknytning til Agder. De som tas inn må ha en Bachelorgrad eller en Mastergrad fra en offentlig godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstnerne kommer fra anerkjente studiesteder i Oslo, Tromsø, Manchester, København, London, Basel eller New York.

Med kunstutdannelsen som bakteppe vil utstillingen skape store forventninger. Bruk av ulike materialer gir rom for flere forskjellige tolkninger, likevel bærer kunstverkene et sammenhengende preg av personlige erfaringer og dype refleksjoner om mennesket og verden rundt oss.

Vår verden gjennomgår drastiske endringer med nasjonale konflikter og internasjonale spenninger. Mange føler seg desorienterte i et samfunn som blir mer kompleks og uforutsigbar. Det er verdt å bemerke at egder er personer som bor i denne landsdelen. Egdinger kan oversette egde med det engelske ordet –edge- dvs– at vi lever i «the edge» – på kanten av Norge. Da kan ordtaket «på kanten av stupet» tilføyes i denne situasjonen.

Solfrid Elise Lindblom uttrykker denne tematikken i verket Indefinite Sequence of Existence. Tegningene var opprinnelig plassert på en tresylinder, i en lang kontinuerlig sirkel. Her er disse montert på veggen, men beholder referansene som omhandler vår eksistens innenfor ubestemte tidsrammer. Vi ser en iscenesatt drømmelogikk der naturens syklus møter den menneskeskapte ekspansjonen av aktiviteter som påvirker jordens økosystem. Den filosofiske tilnærmingen fremviser motivenes surrealistiske størrelsesforhold som gjenspeiler hvordan vi vurderer motivenes verdi i relasjon til hverandre.

Veronica Lunds Dagboktegninger består av blekk på tekstil som bokstavelig talt henger på tørk. Vi blir konfrontert med hvordan tegningenes plassering strekker seg over tid og rom. Veronica bearbeider hverdagslige observasjoner, men også øyeblikk av fabuleringer og emosjonelle følelser som overføres i dagboken.  Ved å plassere tegningene i en installasjon fremhever hun selve tegneprosessen i et nytt perspektiv. Dette påvirker vår måte å kommunisere med verket på og forståelsen av hvordan en kunstner oppfatter sine omgivelser.

Aasa Skjeldal Gravdahl –viser her skulptur og installasjon hvor hun kombinerer figurativ keramikk og moderne estetikk. Fragmentering og mangel av den menneskelige kroppen er tydelige spor i skulpturene, montert som en lysekrone eller fanget i en sølepytt.  Som utgangspunkt for utforskning, vil kunsten danne metaforer knyttet til menneskets identitet og psykiske helse. Aasa benytter en tradisjonell japansk teknikk kalt Kintsugi som betyr å reparere med gull. Dette er en teknikk for å reparere knust keramikk. Kintsugi er også en filosofi. En skade har en historie som ikke blir sett på som en defekt, men som noe vakkert, verdifullt og spesielt.

Amalie Wilhelmsens kull- og blyanttegninger er for det meste selvportretter. Hun utforsker hennes personlige opplevelser om å bo på flere hjem under oppveksten. Et hjem er mer enn en bolig. Et hjem er et sted du kjenner deg trygg, og som du føler tilhørighet til. Likevel kan dette hjemmet være uforutsigbart og dermed vekke ubehagelige minner eller lengsler. Ved bruk av både hverdagslige og surrealistiske elementer, klarer Amalie å fremheve dualiteten mellom trygghet og urolighet. Hun utfordrer våre evner til å balansere mellom sosial beskyttelse og individuell frihet.

Kristian Suvatne Augland presenterer på denne utstillingen malerier. Mens samfunnets kriser utspiller seg utenfor utstillingsrommet, tar kunsten oss ut i et sted for drømmer og lengsel etter magiske forvandlinger. Bildene får oss til å tro at det foregår noe under overflaten som kan oppheve vaghet og utydelighet til subtilitet. Maleriene blir utforsket inntil de nesten uttømmer seg selv og den maleriske teknikken løser seg opp i ren abstraksjon. Han evner å anvende synsinntrykkene med kontrollert fargevalg og bevisst formsans, der det uforutsette skaper liv i billedflaten.

Lisa Hennig-Olsen viser et videoverk som også refererer til fragmentering og uforutsigbarhet.  Lisa stiller etiske og filosofiske spørsmål om vår identitet som mennesker i en tid hvor digital teknologi og kunstig intelligens har revolusjonert måten vi lever og arbeider på. Opplever vi oss selv som fragmenterte og flyktige i en digital verden? Hva vil konsekvensene være ved tap av sanser, som berøring, smak og lukt, bety for opplevelsen av å være menneske? Eller kan vi fortsatt betrakte oss som mennesker uten en håndgripelig kropp?

Avslutning

Vår tid, er som sagt, preget av uro og usikkerhet. Det er tydelig at vi står ovenfor utfordringer som krever handlinger. Men i møte med disse utfordringene ser vi også håp og muligheter i behovet for endringer. Utstillingens styrke er at den stillferdige, lavmælte kraften av sårbarhet, frustrasjon eller frykt krever mot og utholdenhet. Det er nemlig ikke nødvendig å skrike høyest for å få oppmerksomhet.

Disse kunstnerne er fremtiden, og det er deres kunst som vil forme den. Tusen takk for at vi får anledning til å bli bedre kjent med dere!

Med disse ord erklærer jeg utstillingen for åpen!

Om HATCH
Utstillingen Hatch 2023 presenterer arbeider av seks unge kunstnere – i år kommer alle fra Kristiansand. De har nylig fullført sin master eller bachelorgrad ved en av innlandets/utlandets kunstinstitusjoner. Agder mangler dessverre et kunstakademi, slik at profesjonelle kunstnere må ta sin utdannelse utenfor regionen. Formålet med utstillingen er å gi nyutdannede kunstnere plass og mulighet til å vise arbeidene sine på hjemmebane. Det er dermed fristende å ønske kunstnerne velkommen hjem! Begrepet Hatch er betegnende. Verbet «hatch» betyr oversatt til norsk «å klekke»- men alle kunstnerne som deltar har kommet seg godt ut av redet, hvor de allerede beveger seg på en spennende reise, som styrker en kunstnerisk og lovende karriere. Utklekkingen av kunstnere fra Sørlandet er et kjærkomment bidrag for hele regionen. Hatch 2023 viser abstrakte og figurative tegninger, skulpturer, installasjoner og videoverk.Utstillingen produseres og vises for 16. år på rad av Agder Kunstsenter.

En kort presentasjon av årets HATCH kunstnere:

Amalie Wilhelmsen (f. 1993) har en Bachelor in Fine Arts fra Manchester Metropolitan University, og et årsstudium i Art, Media and Graphic Design fra Manchester College. I oppveksten flyttet hun ofte fra hjem til hjem, og har nå en praksis der hun utforsker følelsen av å ha et hjem, tilknytning og trygghet. Med bildene sine ønsker hun å skape en følelse av uorden, surrealisme og hverdagslighet på samme tid. Hun jobber for det meste med kulltegninger, grafitt og oljemaling.

Kristian Suvatne Augland (f.1993) har en Master in Fine Arts, Institute Kunst, Academy of Art and Design, Basel (2023) og en Bachelorgrad fra Kunstakademiet i Oslo (2018) med utveksling ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København (2017-2018). I sin kunstneriske ​praksis​ jobber han mot abstraksjoner, forvridninger, motsigelser og koblinger mellom ulike systemer og fenomener, hvor spenningen ikke nødvendigvis ligger i referansene som blir presentert, men heller i prosessen av å tømme dem for deres tiltenkte kontekst. Arbeidene tar primært form som ​maleri og skulptur, som ofte blir rombaserte installasjoner.

Lisa Hennig-Olsen (f.1990) har en Master in Fine Arts and Design, Parsons School of Design i New York (2023) og en Master in Contemporary Art Practice, Royal College of Art i London (2020). Lisa arbeider med fragmentering, sjansespill og uforutsigbarhet. Arbeidet hennes åpner opp for nytenkning omkring narrativer fra tidligere hendelser og om fremtidige hendelser, hvordan de avviker fra nåtiden og deres separering av klima fra mennesket. Etiske og filosofiske spørsmål rundt menneskets eksistens i harmoni med andre arter og naturen former størstedelen av hennes kunstpraksis. Lisa har vist performance kunst på bl.a. South London Gallery, Kristiansand Kunsthall og EYE Filmmuseum (Amsterdam), og stilt ut på Flush Gallery/Ed. Varie og Anna Maria and Stephen Kellen Gallery (New York City), 4Bid Gallery (Amsterdam) og Semesta Gallery (Jakarta). 

Solfrid Elise Lindblom (f. 1998) har en bachelorgrad fra Kunstakademiet i Tromsø, og en høgskolegrad fra Einar Granum Kunstfagskole i Oslo. Hun er nå bosatt i Kristiansand og har atelier på Odderøya. Lindblom jobber hovedsakelig med kulltegning, ofte i kombinasjon med andre teknikker i utarbeidelsen av sine åpne narrativer. Motivene hennes viser fram sider av naturen som mange kanskje rynker på nesen over, ofte satt i sammenheng med menneskeskapte gjenstander. Hun er opptatt av naturmystikk og naturfilosofi, og mens hun leker med størrelsesforhold og abstraksjoner i sine tilsynelatende naturalistiske tegninger stiller hun også spørsmål ved verdi-hierarkier i antropocen – menneskes tidsalder.

Veronica Lund (f.1997) er født og oppvokst i Kristiansand, arbeider og bor i Oslo. Hun har en Bachelorgrad i kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo (2023) og har nylig påbegynt en Mastergrad i materialbasert kunst med fordypning innenfor grafikk og tegning ved KhiO. Lund arbeider med tegning i små og store format som strekker seg over tid og mengde. Tegningene blir til en slags ventil for alt av inntrykk, historier, observasjoner, fantasier og følelser som har samlet seg opp. Hun utforsker det å oversette og overføre tilstedeværelse og assosiasjoner i øyeblikket over i tegningen. “Prosessen med å sette sammen ulike streker til et visuelt uttrykk, er min måte å forstå verden omkring”, uttrykker Veronica.

Lund er aktuell med verk i Sørlandsutstillingen 2023, og har vært utstilt på Søgne gamle Prestegård (2023), Arendal Kunstforening (2023), Galleri Heer (2022) og Oslo Prosjektrom (2022).

Aasa Skjeldal Gravdahl (f. 1984) er opprinnelig fra Jæren, men har bodd i Kristiansand siden 2001. Hun fullførte en Bachelor i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo våren 2023, og har nylig etablert sin kunsteriske praksis i et atelier på Odderøya. Gravdahl utforsker tematikk innen kropp, følelser og natur. Hennes abstrakte og figurative uttrykk formes i leire ved hjelp av teknikker som pølse, støp og dreiing.

Gravdahl var med i gruppeutstillingen VRÅ, Søgne Gamle Prestegård (2023) og er aktuell i jubileumsutstillingen BONANZA hos Kunsthall Grenland.