LEDIG ATELIER FRA 18. DESEMBER 2023

I Ekserserhuset, også kjent som X-huset, er det nå et ledig atelier til leie for profesjonelle kunstnerne innen det visuelle kunstfeltet. Rommets areal er 49 kvm i første etasje med tilgang til kjøkken og toalettfasiliteter. Søknadsfrist er 14. desember.

Ekserserhuset (X-huset) i Tordenskjoldsgate 64 huser i dag syv kunstnerverksteder/atelierer som leies ut til profesjonelle kunstnerne innen det visuelle kunstfeltet. Følgende atelier er til leie.

  • Et atelier på 49kvm i første etasje blir ledig fra 18. desember 2023. Årlig leiesum utgjør kr 36 204,- i tillegg kr. 600 a konto hver måned til fellesutgifter.

Hvem kan søke?
I retningslinjene for leie er det blant annet kriterier for kvalifisering og prioritering av søkere:

Ved vurdering av søkere skal det legges vekt på høy kunstnerisk profesjonalitet, kvalitet og aktivitet.

  • Søkeren må ha sin hovedbeskjeftigelse innen fagfeltet.
  • Søker må ha en bachelor eller mastergrad fra en godkjent nasjonal eller internasjonal kunsthøgskole eller kunstakademi eller være medlem av en godkjent fagorganisasjon innen det    visuelle kunstfeltet.
  • Vurdering av innsendte arbeider vil også tillegges vekt ved kvalifisering og prioritering av søkere.

Det stilles også krav til leietakere om kunstnerisk aktivitet i tildelte lokaler.

Informasjon om alle retningslinjene for leie finner du her: https://agderkunst.no/for-kunstnere/leie-lokaler/

Dette må søknaden inneholde

  • Navn og kontaktinformasjon og CV
  • Max ½ A4 side med begrunnelse for formål og behovet for leie
  • 5 bilder med eksempler fra kunstnerisk virksomhet

Søknadsfrist 14. desember 2023. Leie er satt til en periode på 5 år med mulighet for forlengelse v/søknad hvert 5 år.

Søknad sendes til soknad@agderkunst.no

For henvendelser som gjelder søknad send mail til soknad@agderkunst.no eller ring 453 73 090 i tidsperioden man-tors kl.09-15.

Inntakskomité

Etter søknadsfristen behandles innkomne søknader av en inntakskomité. Den består av Angjerd Munksgaard for Kulturdirektøren i Kristiansand, Agnes Repstad for Agder Kunstsenter og en representant for leietakerne ved X-huset.