De viktige mellomrommene

Tegn gir oss små pauser når vi leser og rom for å trekke pusten. Tegn er også inspirasjonen bak Nina Björkendals bidrag til «Play/Pause». 

Den svenske kunstnerens interesse for skrifttegn har resultert i små skulpturer til Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling.

– Det handler om tegn og mellomrom. Jeg har eksperimentert litt med å gjøre tegn tredimensjonale, sier Nina.

Datteren Vilja (11) og venninnen Milla (11) bidrar til samme utstilling. Begge er elever ved Kulturskolen og jobber med et show kalt «To kule gamliser», som blant annet inneholder egenproduserte «biler». Showet startet som et skoleprosjekt, men grunnet koronasituasjonen er skolefremføringen utsatt til neste år. Dermed blir «Play/Pause» første stopp for showet.

Nina jobber med mange forskjellige materialer og uttrykk. Hun er utdannet innen grafikk, og har selve streken som en grunninteresse.

Streken kan bli så forskjellig, alt etter hvilken teknikk man trykker den i. For eksempel gir tørrnål andre linjer enn kobberetsning. Linjer, mellomrom, kropp og tegn er temaer jeg stadig vender tilbake til. Jeg bruker ofte registreringsprosesser, enten trykk, fotografi eller støp. På en måte ser jeg på alt som sammenhenger mellom et negativ og et positiv. Det er kanskje noen briller jeg har fått fra grafikken, men som jeg også arbeider med i andre materialer og teknikker, sier Nina.

Om kunstneren

Nina Björkendal (f.1977) er opprinnelig fra Stockholm, men har bodd og arbeidet i Kristiansand siden 2012. Hun har sin utdannelse fra Bergen, Kristiansand og en mastergrad innenfor kunst og håndeverk fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes arbeider kan blant annet ses på Sørlandet sykehus og Samsen kulturhus i Kristiansand. Björkendal har hatt en rekke utstillinger i landsdelen og Norge for øvrig.

———————-

«Play/Pause» er Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling. Tittelen henspiller på tilstanden vi alle er inne i nå, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Prosjektet utfordrer ni kunstnere fra Agder, som også er småbarnsforeldre, til å lage kunstprosjekter som skal vises på Agder Kunstsenters digitale plattformer. Samtidig utfordres barna til å delta med egne verk. Nina Björkendal, datteren Vilja Björkendal (11)  og hennes venninne Milla Rasch Sørensen (11) er blant dem.