Application

English text below.

SØKNAD AIR KRISTIANSAND, NÅ FOR KUNSTNERE I NORGE!

På grunn av Covid 19 situasjonen er vårt program med internasjonale gjestekunstnere høsten 2021 avlyst. Derfor inviterer vi kunstnere som er basert i Norge til å søke. Perioden er fra 20. august til 1. desember 2021. Oppholdet kan vare opptil 2 måneder. Det er en hyggelig leilighet i Kristiansand sentrum, nærmeste nabo til Agder Kunstsenter. Det er to soverom, stue, kjøkken og ett atelié. På grunn av smittevern booker vi ikke inn tilfeldige folk sammen, men man kan søke flere om å ha et felles opphold. Les mer om leiligheten under fanen AIR/Appartment.

Hvem kan søke:

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Hva skal søknaden inneholde:

• Kort prosjektbeskrivelse (maks 500 tegn)

• Kort bekrivelse av hva du tenker å jobbe med under oppholdet (maks 300 tegn)

• Søknad (1 A4 side/maks 6000 tegn)

• Arbeider, dokumentasjon (maks 8 bilder, lagret som en PDF)

• CV

• Portrett (presse)

Søknadsfristen er: 1. mai 2021, kl 24.

Svar sendes ut iløpet av mai 2021.


Please have the following information ready before you start your application process:

• Short project summary (max 500 characters)

• In three or four sentences, please explain what you are planning to do during your stay?

• Application (max 1 A4-page/6000 characters)

• Documentation (max 8 low res pic/illustrations combined in a PDF)

• CV

• Portrait (press photo)

APPLICATION AIR KRISTIANSAND, NOW FOR ARTIST BASED IN NORWAY

Because of the Covid-19, our programme for the international guest artist autumn 2021, is cancelled. Therefore we invite all artist based in Norway to apply for AIR. The period is from 20th August to 1st December 2021. Your stay can last up to two months at a time. The apartment is located in Kristiansand centrum, next-door neighbour to Agder Kunstsenter. It has two bedrooms, a living room, a kitchen and a studio. Because of health regulations, we do not allow strangers to live together, but you can apply as a group. To learn more about the apartment, go to AIR/Apartment.

Who can apply:

Professional visual artist and artisans. This means that the artist must have completed a Bachelor degree or a Master degree with an approved art school or art academy. An artist without an approved education is considered a professional if they have a membership in an approved professional organization for artist.

Please have the following information ready before you start your application process:

• Short project summary (max 500 characters)

• In three or four sentences, please explain what you are planning to do during your stay?

• Application (max 1 A4-page/6000 characters)

• Documentation (max 8 low res pic/illustrations combined in a PDF)

• CV

• Portrait (press photo)

Deadline for the application: 1st May 2021, 23:59

You can expect a reply during May 2021