AKOR-utvalget

Mandatet til AKOR- utvalget

  • § 8. Agder Kunst i offentlig rom – AKOR-utvalget

AKOR-utvalget oppnevner kunstfaglig prosjektledere til Kunst i offentlig rom oppdrag, – offentlige og private, som formidles via Agder Kunstsenter.

AKOR-utvalget arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret i Agder Kunstsenter. AKOR-utvalget består av:

* 1 representant med vara, oppnevnt fra NBK-A

* 1 representant med vara, oppnevnt fra NK Sør-Norge

* 1 representant med vara, oppnevnt fra Agder arkitektforening.


Agder Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med, og rådgivning til kunstprosjekter.

Agder Kunstsenter er koordinator for Agder Kunst i offentlig rom- utvalget, og med dette mandatet ønsker vi å fremme bruk av kunnskapsrike kunstfaglige prosjektledere, som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i samarbeid med oppdragsgiver.

Utvalget består av:

Agnes Repstad, koordinator, Agder Kunstsenter

Agnete Erichsen, utvalgsmedlem, Norske Billedkunstnere Agder
Regien Cox, Norske utvalgsmedlem, Kunsthåndverkere Sør-Norge
Rebecca Oldroyd Cheetham, utvalgsmedlem, Agder arkitektforeningen

For kontakt med utvalget vennligst send mail til Agder Kunstsenter til Post@agderkunst.no