AKOR-utvalget

Mandatet til AKOR- utvalget

  • 8 AKOR-utvalget

AKOR-utvalget oppnevner kunstneriske prosjektledere til Kunst i offentlig rom oppdrag, offentlige og private, som formidles via Agder Kunstsenter.

AKOR-utvalget arbeider etter retningslinjer vedtatt av styret iAgder Kunstsenter. AKOR-utvalget består av:

* l representant med vara, oppnevnt fra NBK-A

* l representant med vara, oppnevnt fra NK Sør-Norge

* l representant med vara, oppnevnt fra Agder Arkitektforening.


Agder Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med, og rådgivning til kunstprosjekter.

Agder Kunstsenter er koordinator for Agder Kunst i offentlig rom- utvalget, og med dette mandatet ønsker vi å fremme bruk av kunnskapsrike kunstfaglige prosjektledere, som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i samarbeid med oppdragsgiver.

Utvalget består pr. 01.01.2020 av:

Christina Leithe Hansen, kunstnerisk koordinator, AKS

Agnete Erichsen, Norske Billedkunstnere Agder
Sidsel Hanum, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge
Gunn Torill Rike Johansen, Arkitektforeningen Agder

For kontakt med utvalget vennligst send mail til Agder Kunstsenter.