RSU

Regionalt samarbeidsutvalg

Mandatet til RSU

§ 8. Regionalt samarbeidsutvalg for utsmykking (RSU). Styret kan oppnevne RSU som har ansvaret for utsmykkingssaker. Eierorganisasjonene fremmer forslag til kandidater for styret. Styret skal på Representantskapets årsmøte orientere om styrets vurderinger knyttet til oppnevning av RSU da dette i stor grad berører AKS driftskostnader. RSU består av 3 medlemmer med varamedlemmer, en representant for NBK-Agder, en representant for NK Sør-Norge og en representant fra Agder Arkitektforening.

Agder Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med, og rådgivning til kunstprosjekter. Fra statlig hold, gjennom KORO, er kunstsenteret delegert ansvar for oppnevning av kunstfaglige prosjektledere og godkjenning av kunstplaner og sluttrapporter, gjennom et eget organ kalt Regionalt samarbeidsutvalg (RSU).
Regionalt samarbeidsutvalg (RSU) er tilknyttet de regionale kunstnersentrene og består av 2-3 medlemmer. Agder Kunstsenter er koordinator for Regionalt Samarbeidsutvalg, og med dette mandatet ønsker vi å fremme bruk av kunnskapsrike kunstfaglige prosjektledere, som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i samarbeid med oppdragsgiver.

Utvalget består pr. 01.01.2020 av:

Christina Leithe Hansen, kunstnerisk koordinator, AKS

Agnete Erichsen, Norske Billedkunstnere Agder
Sidsel Hanum, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge
Gunn Torill Rike Johansen, Arkitektforeningen Agder

For kontakt med utvalget vennligst send mail til Agder Kunstsenter.

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.