AKOR-utvalget

Mandatet til AKOR- utvalget

§ 8. Agder kunst i offentlig rom- utvalget (AKOR- utvalget). Styret kan oppnevne AKOR- utvalget som har ansvaret for utsmykkingssaker. Eierorganisasjonene fremmer forslag til kandidater for styret. Styret skal på Representantskapets årsmøte orientere om styrets vurderinger knyttet til oppnevning av AKOR da dette i stor grad berører AKS driftskostnader. AKOR består av 3 medlemmer med varamedlemmer, en representant for NBK-Agder, en representant for NK Sør-Norge og en representant fra Agder Arkitektforening.


Agder Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med, og rådgivning til kunstprosjekter.

Agder Kunstsenter er koordinator for Agder Kunst i offentlig rom- utvalget, og med dette mandatet ønsker vi å fremme bruk av kunnskapsrike kunstfaglige prosjektledere, som ivaretar et profesjonelt kunstsyn i samarbeid med oppdragsgiver.

Utvalget består pr. 01.01.2020 av:

Christina Leithe Hansen, kunstnerisk koordinator, AKS

Agnete Erichsen, Norske Billedkunstnere Agder
Sidsel Hanum, Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge
Gunn Torill Rike Johansen, Arkitektforeningen Agder

For kontakt med utvalget vennligst send mail til Agder Kunstsenter.

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.