Agder Kunstsenter’s historie

Historikk

Siden oppstarten på midten av 1970-tallet har kunstsentrene vært profesjonelle kunstnerstyrte formidlingsinstitusjoner, noe som skiller dem fra andre kunstinstitusjoner. Hvert kunstsenter er særegent og jobber ut ifra ulike ressursmessige forutsetninger, men alle arbeider for at kunstnere får gode arbeidsvilkår der de befinner seg og at publikum får oppleve samtidskunst i sitt nærmiljø.
Sørlandets Kunstnersenter ble etablert i 1980. I februar 1981 kunne senteret lyse ut en 1/3 stilling. Senere endret institusjonen navn fra Sørlandets Kunstnersenter til Agder Kunstnersenter. Fra lokalene i Skippergata i Kristiansand, senere Winters hus i Setesdalsveien, videre til gamle katedralskolen og nå i den gamle vaktmesterboligen til ”Katta”, er senteret innlemmet i Kristiansand kommunes «Kulturakse» og «Kunstpassasje» i bykjernen. I 2013 endret kompetansesenteret navn fra Agder Kunstnersenter til Agder Kunstsenter, og knyttet seg dermed tettere opp mot KiN (Kunstsentre i Norge). Navnendringen ble gjort som et ledd i arbeidet med å gjøre kompetansesenteret enda mer publikumsvennlig, utadrettet og åpent. Samtidig med denne endringen ble det utarbeidet en ny visuell identitet, med ny logo og gjennomarbeidet bruk av typografi. I 2014 ble fasaden oppusset og ny logo oppført på veggen som vender mot Sørlandets Kunstmuseum.
Gallerirommet ble delvis oppgradert i 2008. Det ble investert i nytt gulv, noe nytt teknisk utstyr og nytt utstillingsmonter. I 2012 fortsatte oppgraderingsarbeidet. Denne gangen bygget man en ny vegg for å utbedre utstillingsrommet, moduldisken ble fjernet for å få mer fleksibilitet i rommet og AV utstyret ble skjult. Fortsatt gjenstår en større ombygging av gallerirommet, for å få optimale forhold.

Agder Kunstsenter er eid av de to interesseorganisasjonene – Norske Billedkunstnere Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge. Det er i dag ca. 130 kunstnere som er tilknyttet kunstsenteret via interesseorganisasjonene, et tall som har vært stabilt i flere år. Kompetansesenteret er organisert som en forening med et representantskap og styre som øverste beslutningsorganer. Kunstsenterets tilskuddspartnere er Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Agder Kunstsenter har i dag 3 ansatte fordelt på 1,6 årsverk. Første daglig leder som ble ansatt var ved senteret i nesten 20 år. Siden oppstarten har man i tillegg til de faste ansatte engasjert rådgivere/konsulenter på prosjekt og timebasis.
Helt siden etableringen har det vært høyt aktivitetsnivå på kunstsenteret. Man har initiert og gjennomført mange prosjekter, arrangementer, vandreutstillinger og separatutstillinger i hele regionen.

Gjennom årene har vi hatt mange samarbeidspartnere, blant annet:
På lokalt nivå: bedriftskunstforeninger, Sørlandets Kunnstmuseum, Kristiansand Kunsthall, Norsk Forfattersentrum Sørlandet, tidligere høgskolen i Agder, Stiftelsen Arkivet, Gateakademiet, Kristiansand kommune, Agder Teater og Cultiva.
På fylkesnivå: Kunstforeninger i regionen, Risør Kunstbank, Bomuldsfabriken Kunsthall, Bykle kommune, Søgne kommune, Utsikten i Kvinesdal, Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune, Aust-Agder Kulturhistoriske senter,
På nasjonalt og internasjonalt nivå: Riksutstillingene, NTNU i Trondheim, Utenriksdepartementet, FN-Sambandet, NORAD, kunstaktører i Kenya, Tanzania og Robben Island i Sør-Afrika og gjestekunstnere via ResArtis.