Utleiekunstordningen

Agder Kunstsenter tilbyr utleie av kunst til offentlig og privat sektor.

Formålet med Utleiekunstordningen er å vise og spre kunnskap om profesjonelle kunstnere på Agder. Selve ordningen startet opp i 1994 og innebefattet samarbeid både med offentlige institusjoner og private bedrifter. Kunst har det i sin natur at den kan bidra i å løfte menneskers opplevelse av situasjoner, sted og rom. Og vi har mange profesjonelle kunstnere på Agder som holder svært høyt nivå. God kunst kan gi nye opplevelser, en ny måte å betrakte omgivelsene på. Verk som velges ut skal holde høy standard og passe til formålet.

Er du interessert i å delta i utleiekunstordningen?

Er du interessert i å delta i vår utleiekunstordning i Agder Fylkeskommune sine lokaler og ved ordføreren av Kristiansand sitt kontor? 

 Agder Kunstsenter administrerer en utleiekunst-ordning hvor kunstnere fra Agderfylkene kan leie ut sine verk. Arbeidene blir vist i lokalene til Vest-Agder Fylkeskommune og ved ordførerens kontor i Kristiansand i en periode på 6 måneder. Deltakende kunstnere mottar et vederlag for utleien. 

 Utstillingene har blitt tatt svært godt i mot både av ansatte og besøkende, og kunstnere som har deltatt uttrykker at de er fornøyde. Ansatte syntes det er spennende å bli introdusert for ulike kunstnere fra Agder og oppleve ulike uttrykk. 

Kunstnere som ønsker å melde sin interesse gjøres obs på at det er universaloppheng, slik at et verk ikke kan overstige en vekt på 15kg, og alle verk må kunne monteres på kroker. 

Ønsker du å delta i denne ordningen send en mail til oss: post@agderkunst.no 

Foto: fra serien Slash & Burn av Terje Abusdal

Fylkeshuset i Agder

Utleiekunstordningen ved Agder Fylkeskommune

Agder Kunstsenter administrerer utleie av kunst til Agder Fylkeskommune, i fylkeshuset i Kristiansand. Selve ordningen begynte i 1994, og har nå vært et tilbud i 16 år. Kunsten vises primært i Fylkesutvalgssalen og i tilknyttede lokaler. Majoriteten av inntektene fra dette tilbudet går til vederlag til kunstnere. I dag engasjerer senteret fire kunstnere i året, som får vist sine arbeider i Fylkeshuset. Ordningen bidrar til å øke kunnskapen om profesjonelle kunstnere på Agder. Det er et godt formidlingsverktøy for å stimulere til økt omsetning av regional billedkunst. Tiltaket retter seg både mot kunstnere i regionen og publikum. Utleieordningen er også en måte for Agder Fylkeskommune som tilskuddspartnere å vise frem et av sine satsningsområder for besøkende og egne ansatte.

V/ordføreren av Kristiansand kommune

Ordførerens kontor i Kristiansand kommune

Vi anser det som spesielt viktig og ikke minst gledelig at vi har muligheten til å vise samtidskunst i tilknytting til ordførerens kontor. Ordningen startet i 2016. Plasseringen er svært sentral, i og med at denne er direkte tilknyttet kommunens høyeste politiske verv. Inntrykket besøkende til ordførerens kontor får skapes både i møte med de ansatte samt opplevelsen av ytre omgivelser. Kunst har nettopp det i sin natur at den kan bidra i å løfte menneskers opplevelse av situasjoner, sted og rom. Ordningen bidrar også til å spre kunnskap om profesjonelle kunstnere på Agder og er en god måte for Kristiansand kommune å vise frem et av sine satsningsområder for besøkende og egne ansatte.

Foto: Heida Gudmundsdottir

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.