NBK-Agder og NK Sør-Norge

Agder Kunstsenter (AKS) er et kompetansesenter for kunst og kunsthåndverk. Senteret har Agder som sitt primære virkeområde, med lokalisering i Kristiansand. AKS ble etablert, på lik linje med alle kunstsentrene i landet, av Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske kunsthåndverkere (NK). De regionale fagorganisasjonene i Agder heter Norske Billedkunstnere i Agder (NBK-A) og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge (NK Sør-Norge).

NBK-A

Norske Billedkunstnere-Agder (NBK-A) er en lokal fagorganisasjon for profesjonelle billedkunstnere i Agderfylket. NBK-Agder har til formål å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, ideelle og sosiale interesser i Agder. Norske Billedkunstnere Agder er en av 20 grunnorganisasjoner som er tilknyttet hovedorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) og er forpliktet av vedtekter og landsmøtevedtak i Norske Billedkunstnere. Styreleder for NBK-Agder for 2023-2025 er Eva Hoven (echoven@me.com).

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes hovedinteresseorganisasjon og arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser. NBK har ca. 2700 medlemmer som fordelt på 20 grunnorganisasjoner. Veien til medlemskap går gjennom en eller flere av disse. Du må bli medlem av en grunnorganisasjon før du kan bli medlem av NBK. Kriteriene for å bli tatt opp kan variere noe fra organisasjon til organisasjon, men i hovedsak blir reglene fastsatt av Norske Billedkunstneres landsmøte.

NK Sør-Norge

Norske Kunsthåndverkere (NK) er inndelt i syv regioner. Regionstyrene skal ivareta medlemmenes faglige, ideelle og økonomiske interesser regionalt. Alle medlemmer er tilknyttet en region etter bostedsadresse eller etter ønsket tilhørighet.Regionstyret har tre hovedoppgaver: å utøve fagpolitisk arbeid regionalt, synliggjøre kunsthåndverk i regionen og å gi medlemmene muligheter for faglig og/eller sosial aktivitet i organisasjonen lokalt. Regionstyrene har også en viktig rolle som initiativtaker til temautstillinger regionalt, i samarbeid med aktuelle museer og visningssteder. Temautstillingen er en årlig regional utstilling som er støttet av Norsk kulturråd, og har som mål å vekke interesse for kunsthåndverk hos publikum i alle deler av landet og være til inspirasjon for fagmiljøet regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

NK Sør-Norge omfatter fylkene Agder samt Vestfold og Telemark. Regionleder Rita Lysebo Ergren (sornorge@kunsthandverk.no). Fylkesleder for Agder er Katrine Bragdø. For nærmere informasjon om hvordan søke medlemskap, ta kontakt med regionleder eller fylkesleder.