Prosjektrommet på X-huset

Prosjektrommet på X-huset er det eneste i sitt slag i hele regionen. Lokalet ligger i Tordenskjoldsgate 64. Profesjonelle visuelle kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med eksempelvis kunst i offentlig rom oppdrag eller har større utstillingsproduksjoner har anledning til å leie rommet. Rommets areal er ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.
Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune.

Dersom du ønsker å leie lokalet kan du sende en kort forespørsel til oss pr. mail: galleri@agderkunst.no.
Send en kort prosjektbeskrivelse (maks 1/2 A4 side) der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV.
Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Utleiepriser gjeldende fra 01.01.2020:
Pr. dag kr 500
Pr. uke kr 1 300
For 1 mnd. kr 3 500
For 2 mnd. kr 5 000
For 3 mnd. kr 6 000

Nye utleiepriser gjeldende fra 01.01.2024:
Pr. dag kr 700
Pr. uke kr 1 600
For 1 mnd. kr 3 800
For 2 mnd. kr 5 500
For 3 mnd. kr 6 500

Retningslinjer

Plantegning

Atelierrom

Ekserserhuset – atelier for kunstnere

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset/Ekserserhuset for Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakere og kommunen. Her driftes 6 verksteder/atelierer for profesjonelle kunstnere. Av disse er 4 atelierer i Underoffiserskolen og 2 i Ekserserhuset. Standard leietid for kvalifiserte søkere er en prøvetid på 1 år ved inntredelse i ordningen. Deretter inngås en 5 års kontrakt med opsjon på forlengelse hvert 5 år.
Alle atelierer er for tiden utleid.