Leie lokaler

Prosjektrommet på X-huset

Prosjektrommet på X-huset er eneste i sitt slag i hele reginone. Kunstnere som har behov for å utvikle større verk i forbindelse med utsmykkinger eller utstillinger eller som på grunn av mengde verk trenger store produksjonslokaler har mulighet til å leie rommet. Arealet er på ca. 360 kvm, med kjøkken og toalettfasiliteter.
Agder Kunstsenter fremleier Prosjektrommet på X-huset til kunstformål – på vegne av Kristiansand kommune. Ekserserhusets tidligere gymsal er på 360kvm og kan leies til kunstneriske formål, herunder visuell kunst, performance, cross-over, videokunst mm.
Om du ønsker å leie lokalet, send en kort forespørsel til oss pr. mail: post@agderkunst.no.
Send en kort prosjektbeskrivelse, der du forklarer hva du ønsker å bruke rommet til samt CV.
Prosjektrommet leies ut fortløpende for kortere perioder. Det er ingen søknadsfrist.

Utleiepriser gjeldende fra 01.01.2020:
Pr. dag kr 500
Pr. uke kr 1 300
For 1 mnd. kr 3 500
For 2 mnd. kr 5 000
For 3 mnd. kr 6 000

Retningslinjer

Atelierrom

Ekserserhuset – atelier for kunstnere

Siden 2009 har Agder Kunstsenter driftet X-huset/Ekserserhuset for Kristiansand kommune. Kunstsenteret er bindeleddet mellom leietakere og kommunen. Her driftes 6 verksteder/atelierer for profesjonelle kunstnere. Av disse er 4 atelierer i Underoffiserskolen og 2 i Ekserserhuset. Standard leietid for kvalifiserte søkere er en prøvetid på 1 år ved inntredelse i ordningen. Deretter inngås en 5 års kontrakt med opsjon på forlengelse hvert 5 år.
Alle atelierer er for tiden utleid.

Retningslinjer.

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.