DKS-Lab Agder

Agder Kunstsenter i samarbeide med Kulturtanken, Kristiansand Kunsthall og Bomuldsfabriken Kunsthall inviterer deg som billedkunstner til være med i et prosjektutviklingsverksted hvor du får testet ut ditt DKS prosjekt.

Verkstedet går over 4 dager hvor du vil få innspill og veiledning på din ide/produksjon fra både kursholdere og andre deltakere. Du vil også få testet opplegget for en skoleklasse i Kristiansand/Arendal.

  • Deltakerne får honorar etter DKS sats på 5016 kr pr dag
  • Vi dekker alle utgifter til reise og opphold i Kristiansand.
  • Deltakerne vil bli valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser.
  • Verkstedet har plass til 4 deltakere (deltakere bosatt i Agder vil bli prioritert til 2 av plassene).
  • Periode for gjennomføring: uke 36 – 6-9 september

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Utlysning er åpen for alle prosjekter, det vil si at vi ikke setter noen begrensning for hva slags DKS-produksjon man ønsker å gjennomføre med hensyn til tematikk, materiale eller metoder. Prosjektet må imidlertid tilpasses en eller flere kompetansemål i skolen. Produksjonen kan enten gjennomføres på skolen eller i et produksjonslokale.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Hva får deltakerne?

Deltakerne vil bli veiledet til å utvikle sin ide/produksjon gjennom et 5 dagers verksted med tilbakemeldinger fra og samtaler med fagpersonell og meddeltakere. Eksterne fordragsholdere hentes inn for inspirasjon. Du får spisset ideer, valgt metode, utviklet formidlingen, beskrevet prosjektene og kommet langt på vei mot en ferdig produksjon. I løpet av verkstedet får alle deltakerne testet ut produksjonen for en skoleklasse i målgruppen.

Hensikten med DKS lab er at billedkunstnere skal få mulighet til å teste ut sin ide for formidling av eget kunstprosjeket for en skoleklasse.  Det betyr at prosjektene ikke trenger å være ferdig utformet, men at man gjennom verkstedet kan få veiledning til lage en fullverdig DKS-produksjon. Den ferdige produksjonen vil man så kunne anvende og søke seg inn med til DKS i hele landet.

 

Søknaden skal inneholde:

  • Kort presentasjon av kunstnerskap og tidligere prosjekter (max 300 ord)
  • Prosjektskisse for utvikling av DKS-prosjekt (max. 1 A4)
  • Kort CV

 

Søknadsfrist: 1. august 2021

 

Søknaden kan sendes til:

galleri@agderkunst.no og merkes med «Søknad DKS-lab 2021»

Den Kulturelle Skolesekken
Alle kunstnere kan én gang i året melde inn produksjoner til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Dette skjer via en felles søkeportal, hos Kulturtanken,  til alle landets fylker.  Søknadsfrist 1. oktober. Vi vet at det finnes veldig mange gode ideer og interessante kunstnerskap som kan brukes i fabelaktig formidling der ute. Vi vet også at mange kunstnere ønsker å gjøre noe gjennom DKS, men er usikre på hvordan de skal gjøre det.

 

DKS lab gjennomføres i samarbeid med Kulturtanken

I samarbeid med Kulturtanken har AKS og KK som mål å styrke kompetansen og interessen for visuell kunst for barn og unge. Vi opplever at visuell kunst har en manglende rolle i DKS og ønsket er å øke dens rolle i DKS systemet. Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS).

Spørsmål rettes til:

Ine Øiestad Kårtveit

Formidler

galleri@agderkunst.no

923 59 733

Samarbeidspartnere