DKS-Lab Agder

NY SØKNADSFRIST: 31.mars

Har du en ide eller et kunstprosjekt som du ønsker å formidle til barn og unge?    
Da kan Den kulturelle skolesekken (DKS) være en fin arena og mulighet for deg!

Hvorfor du bør søke DKS-LAB:

Agder Kunstsenter inviterer profesjonelle kunstnere til DKS-LAB: et faglig utviklingsprogram for egne ideer og formidlingsgrep basert på egen kunstnerisk praksis. Kunstformidlingen/kunstnermøtene skal gi elevene noe annet enn hva de ellers får i undervisningen, men samtidig oppleves relevant og møte elevene på det nivået de er.

I labben vil du eksperimentere med egne og andres prosjektideer. Det er derfor viktig at alle deltagerne er åpne for tilbakemeldinger, innspill og justeringer av sine prosjekter, fra veilederne og de andre kursdeltakerne. Deltakerne må regne med egenarbeid mellom samlingene.
Kurset er samlingsbasert og strekker seg over 5 dager i perioden 16. september – 20. september, med erfarne veiledere innen kunstformidling til stede. 2 dager er det felles samlinger på Bomuldsfabriken Kunsthall, deretter 2 dager hvor prosjektene testes i skolen og 1 siste dag med evaluering.

Målet med DKS-LAB er å få et større tilfang av godt gjennomarbeidede produksjoner på visuell kunst i DKS. Ferdigstilte produksjoner kan i etterkant søkes inn i Kulturtankens portal, som har innmeldingsfrist 1. oktober 2024. Via portalen til Kulturtanken kan din produksjon bli aktuell for turné i fylker og/eller kommuner i hele landet, alt ut ifra hva du ønsker å tilby. Ordningen har et regionalt fokus og vil prioritere kunstnere/ kunsthåndverkere med tilknytning til Agder.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

Prosjektuken:

Sted: Bomuldsfabriken Kunsthall i Arendal

Tidsperiode: 16.- 20. September, 2024

Honorar: Hver deltaker får dekket et honorar på kr. 5000, totalt kr. 25 000 for fem dager.

Andre kostnader som dekkes: Materialkostnader inntill kr. 3000, reise innenlands og lett bevertning daglig.

Opphold: Gratis opphold i gjesteleiligheten til Bomuldsfabriken Kunsthall. Annen overnatting gjøres etter avtale.

Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser. DKS-LAB har plass til inntil tre prosjektdeltakerne. Profesjonelle kunstnere bosatt i Agder vil bli prioritert.

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Vi ser etter forslag fra profesjonelle billedkunstnere eller kunsthåndverkere som jobber innenfor alle slags tematikker, materialer og metoder.  Vi ønsker å bidra til utvikling av prosjekter slik at de kan tilbys DKS i hele landet og søker spesielt etter kunstnere med liten eller ingen erfaring med DKS, men som ønsker oppdrag innenfor området. Målet er å utvikle nye, spennende produksjoner innen visuell kunst som kan tilbys DKS i hele landet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Søknadsfrist: 31. mars kl. 23.59.

Når du søker, forplikter du deg til å delta på̊ de fastsatte datoene for DKS LAB 2024, se søknadsskjema.

Søknaden med vedlegg sendes til: post@agderkunst.no
Søknadsskjema er påkrevd.
Merk søknaden med navn og DKS LAB 2024

Alle spørsmål angående utlysningen og DKS-lab Agder rettes til prosjektansvarlig,

Elin Grønvik: Elin@agderkunst.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

​​​DKS-LAB

DKS-LAB er et landsdekkende nettverk av faglige utviklingsplattformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Prosjektet koordineres av Kulturtanken og er et flerårig samarbeid mellom fylkeskommuner, Sparebankstiftelsen, Kulturtanken og vertsinstitusjoner. Telemark Kunstsenter er en av ti vertsinstitusjoner og samarbeider med Vestfold Kunstsenter om gjennomføring av DKS LAB.

Et overordnet mål er å gi flere barn og unge et kvalitativt suverent møte med visuell kunst, uavhengig av geografi, økonomi og sosial bakgrunn. Formålet til DKS LAB er å bygge kunstnerisk og institusjonell kompetanse i det frie kunstfeltet, og å utvikle nye formidlingsformer for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Nettverkets formål er å samle kompetanse og styrke interessen for visuell kunst for barn og unge generelt. ​

Les mer om Den kulturelle skolesekken her.

DKS-LAB er et samarbeid mellom Kulturtanken, Agder Fylkeskommune, Kristiansand DKS, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kristiansand Kunsthall og Agder Kunstsenter.

Samarbeidspartnere