Årsmeldinger

2020

I 2020 feiret Agder Kunstsenter 40 år. I anledning av jubileet planla kunstnerisk råd å vie året til materialbasert kunst og inviterte 38 kunstnere til «å uttrykke sin lidenskap» til/gjennom spesifikke materialer; metall, tre, keramikk og tekstil. Forfatter, Pål Gitmark Eriksen, ble engasjert til å lage titler, for til sammen fem kuraterte gruppeutstillinger.

Til tross for pandemien ble 24 utstillinger og arrangementer gjennomført i regi av AKS. Daglig leder deltok både i møter mellom Kristi- ansand kommune og regionale kompetansesentre, samt i innspillmøte til Regionplan Agder 2030. Vi var også til stede under kulturkon- feransen 2020 i Arendal og fikk møte kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, i forbindelse med hans besøk i byen.

Agder Kunstsenter ønsker å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt kunstår!