Årsmeldinger

2019

2019 var nok et år med høy aktivitet for AKS. Det ble gjennomført 31 ulike utstillinger og arrangementer i regi av Kunstsenteret. På sikt må man gjennomføre en analyse og gjøre en vurdering av aktivitetsnivået på AKS. Med mål om å satse sterkere på utvikling av oppgaven Kunst i offentlig rom, må noen tilbud trolig nedskaleres/omorganiseres på sikt.

Agder Kunstsenter ønsker å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for et begivenhetsrikt kunstår!

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.