Stipendutstillingen

STIPENDUTSTILLINGEN 2021

Er du kunstner tilknyttet Agderregionen, har du mulighet til å delta på Stipendutstillingen 2021.
Innleveringsdato for verk er foreløpig ikke annonsert.

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Med det menes at vedkommende må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.

Profesjonell kunstneren må være fra eller ha/har hatt en sterk tilknytting til Agder. Med det menes at vedkommende må ha vært bosatt minst tre år eller mer i regionen.

Krav til søknadens innhold og form:
Det skal søkes på fastsatt søknadsskjema. Klikk på linken for å laste ned søknadsskjema:

Stipendutstillingen-skjema-for-innleverte-verk

Søknadsskjema må være fullstendig utfylt og CV må være vedlagt (begge i printet form).
Ufullstendige søknader uten vedlagt CV vil ikke bli vurdert.
Arbeider levert etter innleveringsfrist vil ikke bli godkjent for juryering, og arbeidet vil ikke bli tatt med i utstillingen.
Det settes ingen begrensninger på teknikk eller størrelse på innleverte verk, men vi håper alle tar kollegiale hensyn og har i minne at AKS har lite gallerirom.
Max 2 verk (produksjonsår: fra de siste 2 årene). Søkere er garantert å få vurdert og utstilt ett arbeid, forutsatt av innlevert søknad og innlevert CV.

Juryen
Juryen består av en representant oppnevnt av:
1. representant oppnevnt av NK Sør-Norge
1. representant oppnevnt av NBK-Agder
Sekretariat for jury er representant fra Agder Kunstsenter.

For mer informasjon vennligst ta kontakt med daglig leder Agnes Repstad på tlf. 924 26 007 eller send mail til post@agderkunst.no

Om utstillingen
Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen vil vise bredden av Agderfylkenes aktive utøvere og samtidig gi fire fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av et stipend.
Midlene AKS gir ut er tildelt fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. I Norge er det slik at det ved omsetning av kunst skal innbetales en avgift på inntil 5 % i tillegg til salgsprisen når denne er over kr. 2.000,- jf. Lov av 4. november 1948 om avgift på omsetning av billedkunst m.m.

Agder Kunstsenter har besluttet å gi disse BKH midlene til kunstnere i form av stipender. For 2021 blir samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling.
til Agderfylkene på grunnlag av høy kunstnerisk kvalitet. Stipendmidlene er fordelt på et stipend á kr. 40.000,- og tre stipender á kr. 20.000,-.

Formål med stipendtildelingen
Stipendordningen skal bidra til at målene i den regionale kulturpolitikken nås ved å legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere gjennom å motta stipend får oppmerksomhet og påskjønnelse og løftes frem for sitt bidrag til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Målgruppe
Stipend tildeles fortjente profesjonelle kunstnere innen det visuelle kunstfeltet som er under utdannelse eller har fullført sin utdannelse ved kunstakademier/kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner som f.eks.: NBK-Ager, NK Sør-Norge, Tegneforbundet, UKS, Norske Grafikere, Norsk billedhuggerforening, Norske Maleres Landsforening, Norske Tekstilkunstnere, Forbundet Frie fotografer. Kunstnerne må være tilknyttet til eller være bosatt i Agderfylkene.

Kriterier for tildeling
Ved tildeling av stipend skal det bare legges vekt på kunstnerisk kvalitet og aktualitet. Det skal ikke tas hensyn til kjønn, eller religiøs eller politisk tilhørighet.
Eventuelle andre stipender eller prosjektmidler gitt fra BKH sentralt er ikke gitt av Agder Kunstsenter og står dermed ikke i veien for stipendtildeling fra Agder Kunstsenters Stipendutstilling.

Mvh
Agder Kunstsenter