EiK

Det skapes masse god kunst i Agder, både innen musikk, litteratur, billedkunst, film og scene. Men når man jobber med kunst kan det være en utfordring å få tida og økonomien til å strekke til. Ofte må man ha en annen jobb i tillegg, noe som spiser av tida til kunstvirksomheten og dermed også av inntjeningen på kunsten.

EiK er et prosjekt for deg som er kunstner eller jobber/ønsker å jobbe kunstrelatert på andre måter, f.eks drive et galleri, forlag, management, eller noe annet – kanskje en helt ny type virksomhet? Vi har plukket de beste verktøyene fra entreprenørskapsfeltet og tilpasset dem kunstfeltet, slik at du skal få kunnskapen du trenger for å kunne ha kunst som levebrød og få rom til å skape.

Gjennom syv lunsj-til-lunsj seminarer fra høsten 2019 til våren 2020 gir vi deg en unik mulighet til å utvikle din egen virksomhet, få kompetanse og bygge verdifullt nettverk sammen med 19 andre dyktige aktører fra hele Agder.
Søk om å bli en av de 20 deltagerne som får bli med på prosjektet!


Dette får du:

  • Entreprenørskapskompetanse spesielt tilpasset kunstfeltet
  • Formidling fra dyktige og engasjerende forelesere
  • Personlig oppfølging av din virksomhet gjennom hele prosjektåret
  • 7 døgns opphold og måltider på hotell – blant dem noen av regionens mest særpregede hoteller
  • Nettverk innen alle kunstarter i hele regionen
  • Besøk på en rekke ulike kunstarenaer i hele regionen
  • Spennende kunstneriske opplevelser
  • Unikt kompendium kun tilgjengelig for deltagere i prosjektet
  • Glede, kraft, mot og inspirasjon!

Kontakt

Skippergata 24, Kristiansand

Postboks 243, 4663 Kristiansand

+47 924 26 007

post@agderkunst.no

Org:  971 332 085

Åpningstider

Kontoret vårt er åpent tirsdag – fredag kl.10-16.

I utstillingsperioder er galleriet åpent torsdag – søndag kl.12-16.