Klipparkivet

Kunstsentrene hadde i lengre tid som en av sine oppgaver å samle inn og ta vare på avisutklipp, som omhandlet kunstfeltet. AKS har endelig digitalisert deler av denne samlingen. Utklippen finner du her kategorisert etter årstall.

Faktor X

Faktor X er et kunstmagasin som springer ut fra verkstedsfelleskapet på Ekserserhuset.

Med base i Kristiansand vil vi presentere kunst og kunstnere vi finner interessante og som vi mener fortjener oppmerksomhet. Vi vil også presentere strukturene som omgir kunsten og de som har makt og innflytelse på feltet. Vi er selv en del av miljøet og ser stort på krav til habilitet, balansert fremstilling eller representativitet, men vi vil vre redelige. Vi representerer ingen og er ikke en del av noe formidlingsapparat. Det betyr ikke at vi ikke har ambisjoner som en viss bredde, men den kommer ene og alene fra redaksjonskomiteens preferanser og evner.