LYTT TIL JORDEN

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til gruppeutstillingen

LYTT TIL JORDEN – materialbase: Tre.

Agder Kunstsenter 17. april – 2. mai 2021

Deltakende kunstnere er: NINA BJÖRKENDAL, ARNFINN HAUGEN, ROBERT JULIAN HVISTENDAL, JONAS IB F. H. JENSEN, NAR JENSEN, MAGNIE FINNSDATTER NILSEN, ALFRED VAAGSVOLD.


Det levende materialet

Vi har alle et forhold til materialet som «Lytt til jorden» bygger på, i opprinnelig og foredlet form. Mytene om trær er mange, mulighetene for å skape de vakreste ting av dem likeså. 

De kan bli over 1000 år gamle og over 50 meter høye, og de omgir oss på alle kanter. Tre er et lett tilgjengelig materiale, og mulighetene er mange. Billedkunstner Magnie Finnsdatter Nilsen har valgt seg papiret som uttrykksform, og hun veksler mellom papir hun lager selv, fabrikkprodusert papir og rå tremasse, som er tre malt ned til fine korn.

– Gjennom behandlingen av tremasse blir sammenhengen papiret har med skogen åpenlys, og dens evige syklus av død og fornyelse. Papiret er forgjengelig av natur, men innehar samtidig egenskapen til å fornyes, sier Finnsdatter Nilsen.

Hun er én av sju kunstnere som har bidratt til denne utstillingen i Agder Kunstsenter. «Lytt til jorden» viser stor variasjon i hvordan de sju på vidt forskjellige måter tar for seg treverk som materiale, i små og store verk.

– Vanligvis er jeg opptatt av å kamuflere materialet jeg jobber med, som å pusse og male tre til det ser ut som metall, men arbeidene mine i denne utstillingen er mer inspirert av bruksobjekter man lagde på sløyden i sjette klasse, sier den allsidige kunstneren Jonas Ib. F. H. Jensen.

Tekst: Mai Linn Tronstad

Agder Kunstsenter 17. april – 2. mai 2021

Kunstnerne bak «Lytt til jorden»

Nar Jensen: «Ryddegutten i meg driver og parrer ting. Tømmer beholdere på gulvet, plukker opp noe med venstre hånd, noe annet med høyre hånd og parrer til det blir én ting.»

Nar Jensen (f. 1954) fra Kristiansand bor og arbeider på en gård i Randesund. Han er utdannet ved tegne- og malerilinja ved Kristiansand yrkesskole, og er ellers autodidakt. Selv om Nar har en rekke separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland bak seg, er hans karriere først og fremst preget av en tilstedeværelse og et arbeid for kunsten og kunstmiljøet i hjembyen gjennom flere tiår. Nar og sønnen Jonas, som også er en del av «Lytt til jorden», er aktuelle med utstilling i Søgne Gamle Prestegård i sommer. Nar blir også representert i Nasjonalmuseets åpningsutstilling.

Jonas Ib F. H. Jensen: «Jeg har alltid vært opptatt av å kamuflere materialer, slik at man ikke ser hva det er. Det skal være noe uvisst i møtet mellom verk og tilskuer.»

Jonas Ib F. H. Jensen (f. 1979) er fra Kristiansand, og bor og arbeider i Kristiansand og Bergen. Hans kunstnerskap opererer i flere medier. Jonas har master i kunst ved Kunsthøgskolen i Bergen og et år ved FAMU, Academy og Performing Arts i Praha, Tsjekkia. Han har også hatt flere læringsopphold og kurs flere steder i verden. Jonas har mange separat- og gruppeutstillinger i inn- og utland bak seg, og er medlem av Kunstnergruppen KATLA. Jonas og faren, Nar, som også er en del av «Lytt til jorden», er aktuelle med utstilling i Søgne Gamle Prestegård i sommer.

Nina Björkendal: «Prosjektet «Inn i margen», som jeg viser her, startet som en lek med ord som jeg har oversatt til materiale og visuelle elementer.»

Nina Björkendal (f. 1977) er opprinnelig fra Stockholm, men har bodd og arbeidet i Kristiansand siden 2012. Hun har sin utdannelse fra Bergen, Kristiansand og en mastergrad innenfor kunst og håndverk fra Kunsthøgskolen i Oslo. Hennes arbeider kan blant annet ses på Sørlandet sykehus og Samsen kulturhus i Kristiansand. Björkendal har hatt en rekke utstillinger i landsdelen og Norge for øvrig. Hun arbeider med ulike registreringsprosesser: grafikk, fotografi eller skulpturelt med støp, og hun undersøker tegn, skrift, informasjon og historie gjennom sitt arbeid.

Arnfinn Haugen: «Tre er et levende materiale med lang tradisjon, som man både kan forme og bygge med. Vi nordmenn har det rundt oss hele tiden, både i natur og miljø.»

Arnfinn Haugen (f. 1951) er fra Notodden, og har bodd og arbeidet i Risør siden 1976.  Han er utdannet ved Statens hånderks- og kunstindustriskole i Oslo, og er mest kjent for trekunst i et moderne formspråk. Arnfinns kunst er blant annet kjøpt inn av Norsk kulturråd og flere kunstindustri-museer, og han arbeider med utsmykninger og utstillinger i hele Norge. I 1976 var han med på å starte Villvin kunstgruppe. Arnfinns arbeider kjennetegnes av geometriske former og folkekunstens farger. Han arbeider også med formidling i Risør Kunstpark.

Alfred Vaagsvold: «Jeg hører konstant lyden av havet der jeg bor, og lyden av vinden i graset og regnet som slår på ruta. Å lytte til jorden gjør jeg hele tiden.»

Alfred Vaagsvold (f. 1946) bor på hjemstedet Lista. Han er utdannet lærer og har grunnfag i forming og fra Det Teologiske Menighetsfakultet. Vaagsvold har vært på en rekke arbeids- og studieopphold i utlandet. Kunsten hans er innkjøpt av blant annet Nasjonalgalleriet, Riksgalleriet, Kulturrådet og er representert i HM Dronning Sonjas kunstsamling. Han har stilt ut i en rekke utstillinger i Norge og verden, de siste årene mest i Kina. Han har fått Kongens fortjenstmedalje som kunstner og kunstformidler og Vest-Agder fylke og Farsund kommunes kulturpriser.

Magnie Finnsdatter Nilsen: «Jeg søker sammenhenger mellom handling og visuelt uttrykk, og papiret ligger alltid som grunnmateriale i arbeidene mine.»

Magnie Finnsdatter Nilsen (f. 1977) er fra Rykene i Arendal, men bor og arbeider i Oslo. Hun er billedkunstner, og arbeider i hovedsak med skulpturelle papirark som utgangspunkt for bilder og tredimensjonale installasjoner og arbeider. Magnie har master i tegning og papirarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo, i tillegg til utdannelse fra Oslo Kunstfagskole. Hun har stilt ut sine arbeider ved en rekke separat- og gruppeutstillinger. Magnie har en enorm interesse for papir. Hun veksler mellom fabrikkprodusert papir, eget håndlaget papir og arbeid direkte i rå tremasse.

Robert Julian Hvistendahl: «Tre er et omgjengelig materiale mange har et forhold til. Når publikum ser noe i tre, kan de lese sin erfaring med materialet inn i hvordan de opplever objektet.»

Robert Julian Hvistendahl (f. 1987) er fra Farsund, og han bor og arbeider i Tromsø. Han har blant annet master i samtidskunst ved Kunstakademiet i Tromsø, og bachelor i kunst og design ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Robert Julian har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg. I tillegg til å skape kunst, har han også arbeidet som tekniker og kurator ved kunstinstitusjoner. Robert Julian er interessert i strukturer og konstruksjoner, og i kunsten utforsker han rekonstruksjoner av den sosiale strukturen gjennom skulpturer og installasjoner.