STIPENDUTSTILLINGEN

Stipendutstillingen er en utstilling hvor det er åpent for både uorganiserte og fagorganiserte profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere tilknyttet regionen å delta. Utstillingen viser bredden av Agderfylkets aktive utøvere, og gir samtidig fem fortjente kunstnere økt oppmerksomhet rundt deres kunstneriske virke ved tildelingen av stipender. Midlene AKS deler ut er delegerte midler fra Bildende Kunstneres Hjelpefond. For 2021 er samlet sum fra BKH kr. 100.000,- til stipendutdeling. Kunstnerisk råd ved Agder Kunstsenter har vedtatt at det samlede beløpet skal fordeles på fem stipender á kr. 20.000,- hver.

Til Stipendutstillingen 2021 er det kommet inn 92 verk av 52 kunstnere. En fagfellejury bestående av 3 kunstnere oppnevnt av Norske Billedkunstnere Agder og Norske Kunsthåndverkere Sør-Norge vil avholde sitt juryeringsmøte mandag 01. november.

Stipendutstillingen åpner lørdag 20. november kl. 13. I forbindelse med åpningen vil stipendvinnerne bli offentliggjort. Årets KUNSTLØYPE vil også bli arrangert samme dag.

Kunstnerisk råd ved Agder Kunstsenter har valgt å presentere utstillingen på en ny måte i år. Grepet er gjort for å gi ekstra oppmerksomhet til stipendvinnerne. For første gang har det blitt gjennomført en digital søknadsprosess. Juryen vurderer arbeidene på bakgrunn av det innsendte materialet. De 5 verkene, som juryen velger å tildele stipender, vil bli vist fysisk i gallerirommet. Alle innsendte arbeider vil også bli presentert, i digital form, på skjermer, i gallerirommet.

Vel møtt!