Foto: Kunstdok / Tor S. Ulstein

SYGNA KULTURSENTER

Sygna Kultursenter ligger på Nodeland i Kristiansand kommune. Bygget er en rehabilitert gymsal som bygges om til et Kultursenter, med scene, øvingslokaler, treningsrom og et forsamlingsrom.

Arkitektonisk konsept forutsetter en balanse mellom gjenbruk og nybygg for å hegne om kvaliteter som er i eksisterende bygg samt vise at bygget transformeres til ny bruk, av vår tid.

Byggets/prosjektets navn: Sygna Kulturhus

Byggherre: Kristiansand kommune

Arkitekt: BGM Arkitekter

Kunstfaglig prosjektleder: Sandra Norrbin og Christina Leithe Hansen

Utførende kunstner: Ingrid Lønningdal

Ferdigstilt: 2021

Ingrid Lønningdal

Tittel:

«Fibrereinforcement (Elektro-Generator AS)»

«Fibrereinforcement (AS Sigurd Hesselberg)»

«Fibrereinforcement (Aller Familiejournal)»

Kunstart: Tekstilkunst

Materialbeskrivelse: Silikat maling på jutestrie


Om verkene:

I en tiårsperiode har Ingrid Lønningdal arbeidet med helt vanlige nærings- og industriområder. Ved å studere det industrielle formspråket som er knyttet til områder i rask forandring, analyserer hun koblinger mellom industriarkitekturen og den modernistiske kanon. De fleste industribyggene blir revet og erstattet av nye bygg med andre funksjoner.

De gamle bygningene er ikke uten verdi  og har ofte klare arkitektoniske kvaliteter. I denne serien malerier på strie løfter Ingrid Lønningdal frem noen av disse byggene. Arbeidene har titler som Fibre Reinforcement (Elektro-Generator AS), og har farger hentet fra noen av bygningene som beriker området rundt Ring 3 på Økern. Jutestrien er påført silikatmaling, som ofte blir benyttet til utendørs bruk. Malingen gjør tekstilen hard og hindrer det bemalte området fra å rakne. I arbeidene undersøker Lønningdal grenser og påvirkning mellom form og rammeverk, med utgangspunkt i sin interesse for arkitektur og gridsystemer.