ØKERN! Samtidskunstens kraft i steds- og byutvikling

Tirsdag 16. august kl 19:00
Biblioteket Arendal
I etterkant av paneldebatten vil det bli omvisning med Lars Ø Ramberg i utstillingen FREIHEIT på Bomuldsfabriken kl.21.00. Enkel beverting.
 
Bomuldsfabriken kunsthall, VISP, Kristiansand kunsthall og Agder kunstsenter inviterer til en panelsamtale som er støttet av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Panelsamtalen omhandler hvordan man i Økernprosjektet utfordrer konvensjonelle måter å tenke kunst i det offentlige rom på. Hvordan kan kunstprosjekter tilføre nye verdier og muligheter i byutviklingen? Det innovative tiltaket hvor privat og offentlig sektor samhandler viser en ny måte å involvere kunstens verdi i byutviklingen.

Når Økern-området i Oslo skal utvikles er kunstnerne tidlig med i prosessen. Fra å være et bil -og lagerbasert industriområde skal Økern bli til et bystrøk med boliger, næringsbygg og gode offentlige rom. Gjennom utlysningen ØKERN! Var målet å integrere kunstnerisk kompetanse og kunstprosjekter på et tidlig tidspunkt i utviklingsprosessen, for å utfordre og berike konvensjonelle måter å tenke kunst i byrom på. Intensjonen er at den kunstneriske kompetansen skal komme inn tidligere enn det som er vanlig og bli en del av planleggingsprosessen, med andre ord det motsatte av at kunsten skal dekorere eller forholde seg til eksisterende bygg.

Lars Ø Ramberg som er aktuell med separatutstillingen FREIHEIT på Bomuldsfabriken kunsthall var en av søkerne som sammen med Kunstnerboligforeningen og Mia Habib Productions + Conterfactual =How, ble valgt ut fra de 43 søkerne.

Lars Ø Ramberg utforsker stedets identitet, utvikling og historie. Han retter fokus på Økernsenteret som et viktig bygg og kulturminne som nå vil få en fremtredende posisjon i Økern sentrum ANS og utviklingen av stedet.

Deltagere:
Lars Ø Ramberg – Kunstner
Mari F. Sundet – Prosjektleder og kurator for formidling i Oslo kommunes kunstsamling.
Truls Ramberg – Kurator Kunstsekjsonen KORO
Thomas Holt – Prosjekt Direktør Steen & Strøm
Moderator: Tone Lyngstad Nyaas – Leder Bomuldsfabriken kunsthall.