GEO SUBJECTS VOL. 2 av Kachun Lay

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til soloutstillingen GEO SUBJECTS VOL. 2 av Kachun Lay, lørdag 15. april kl. 13.00. 

Åpningsord ved Thor-Erling Fosse Engemyr, ordførerkandidat, Lillesand Ap. Under åpningen vil publikum få gleden av å oppleve en Performance-omvisning av Kachun Lay.

Utstillingsperiode; 15.april – 14.mai. Fri inngang. 

Performance-omvisning er et kunstnerisk presentasjonsformat, hvor performancekunst utøves samtidig som at utøveren formidler enten handlingen i seg selv eller et annet kunstverk. Formidlingens essens kan foregå på et meta-nivå eller være ren substansiell.

Et performancekunst-stykke er ofte definert med kombinasjonen av visuell kunst sammen med en handling preget av dramaturgi.

En Omvisning i kunstnerisk kontekst omhandler at en formidler veileder publikum gjennom en utstilling og forteller om arbeidene som vises frem. Dette kan dreie seg om alt fra kunstnerens biografi, teknikk, materialbruk og evt. konsepter som har motivert kunstneren til å skape arbeidet.

Så hva kan betrakteren forvente når disse to formatene smeltes sammen i en utstillingsåpning hvor alt skal skje på ett og samme tidspunkt?

Vi er en steinplanet

Et menneskeliv varer sjeldent lenger enn 100 år. For oss er det lang tid, men for et fjell er det kortere enn et blunk. For oss vokser fjell så sakte at de fremstår som stillestående. Men stillestående er de slett ikke. Som årringene i en trestamme, forteller striper, prikker og lag i stein om jordens dynamiske liv.

I utstillingen Geosubjekter ønsker Kachun Lay å dele sin fascinasjon for geologi og spesielt stein. Her viser han en ny serie steinarbeider sammen med en bildeserie om et tidligere land art-prosjekt og en videoanimasjon som til nå ikke har vært vist i Norge. Sammen søker verkene å løfte frem steinen som noe mer enn et materiale for bearbeiding eller utvinning. Utstillingen henvender seg til publikum med et spørsmål: Kan vi forholde oss til naturen som noe annet enn en ressurs?

Skulpturene som nå har inntatt utstillingsrommet er håndlagde steiner, bygget opp lagvis av naturmaterialer som kalkmørtel og gips med innslag av sand, pigmenter og animalsk lim. Lay er inspirert av geologiske fenomener som steinfolder – når jordskorpen bretter over seg selv over tid og skaper bergarter som omstrukturerer hverandre. Teknisk sett følger han også den samme prosessen i sine arbeider: Hver stein blir til ved at sedimenter og naturmaterialer presses sammen og blir til en. For Lay er prosessen en inngang til å forstå menneskets tilknytning til naturen. «Materie, varme, trykk og tid. Jeg som menneske er laget av alle de samme elementene,» sier han selv.

Ved å ta utgangspunkt i materialer og prosesser som oppstår i naturen, setter Lay spørsmålstegn ved skillet mellom «naturlig» og «kunstig». Dette er noe han undersøker videre ved å ta i bruk en tradisjonell italiensk pussteknikk, scagliola, eller stukkmarmor. Teknikken ble brukt for å imitere den luksuriøse marmoren med bruk av billigere, men varige materialer. Som visuell kunstner er Lay interessert i stukkmarmorens visuelle kvaliteter, men også håndverket og konseptet bak.

Gjennom kunsten ønsker Lay å gjøre oss oppmerksom på at stein ikke er så statisk som vi liker å tro. Men steinens bevegelighet viser seg over såkalt dyp tid, der tidsskalaen er over millioner av år og ubegripelig for oss. I verket Geomorphing in the Void (2020) har Lay akselerert prosessen for våre øyne. Videoen viser en virtuell stein i et stort tomrom, kanskje verdensrommet, som gjennomgår en metamorfose.

Lay har tidligere arbeidet med mindre steinskulpturer som han legger igjen i skoglandskap. Fordi de er laget av naturmaterialer, fungerer steinene som habitat for nytt liv som mose, lav, eller dyr. På denne måten er hans kunst ikke bare laget for mennesker, men også andre arter eller aktører i naturen.

Med inspirasjon fra geologi og økopsykologi – en retning som søker å bygge en bro mellom mennesket og naturen  – går Lay inn i dialog med steinen som essensen av planeten vi lever på. Steinen er vårt livsgrunnlag, den har vært her lenge før oss og kommer til å overleve oss. Som tittelen antyder, oppfordrer utstillingen til en forståelse av stein, og kanskje andre tilsynelatende livløse naturelementer, som subjekter på lik linje med oss mennesker. Som sådan handler Geosubjekter om steinens egenverdi, og gjennom dette også vårt forhold til denne steinplaneten.

av Tiril Flom, journalist og kritiker.

Kachun Lay (f. 1989) er utdannet ved MFA Victorian College of Art, University of Melbourne, og med BFA fra Kunsthøgskolen i Oslo. Lays arbeid er basert rundt prosessen av skulptur, tegning, installasjon, digital animasjon og performancekunst. Har blant annet stilt ut ved International Screen Marathon, Gallerygallery Inc., Melbourne (2020), Galleri ROM, Oslo (2018) og Galleri ANX (2015). Kachun Lay er fra Lillesand, nå bosatt i Oslo.