SØK UTSTILLINGSPLASS PÅ AGDER KUNSTSENTER OG KUNSTPUNKT LISTA

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista tar imot søknader om utstillingsplass for årene 2025 og 2026.

Vi har 2 ledige plasser i 2025 og 2 ledige plasser i 2026 for profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere fra hele landet.

Hvem kan søke:

Kunstnere som har gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi. Kunstner uten godkjent utdannelse regnes også som profesjonell dersom vedkommende har medlemskap i en godkjent fagorganisasjon for kunstnere.


Hva skal søknaden inneholde:

  • Relevant billedmateriale, 10 bilder samlet i en pdf.
  • CV, maks 2 sider.
  • Prosjektbeskrivelse, maks 1 A4 side. I prosjektbeskrivelsen ber vi om en beskrivelse av ditt kunstneriske prosjekt. Det er ikke nødvendig å utforme et ferdig definert utstillingskonsept. Formulér gjerne noen tanker om din kunstneriske produksjon slik at juryen kan danne seg et bilde av din praksis.
  • Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument på maks 10 mb totalt.

Søknad sendes elektronisk til: soknad@agderkunst.no

Søknadsfristen er: 14. august 2023

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger. Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.

Link til plantegninger og bilder Agder Kunstsenter

Link til plantegninger og bilder Kunstpunkt Lista