Kunstnerøkonomi i et institusjonelt perspektiv – uten kunstnernes arbeid, er det ingenting å vise!

Kunstsentrene i Norge (KiN) inviterer til panelsamtalen

Kunstnerøkonomi i et institusjonelt perspektiv – uten kunstnernes arbeid, er det ingenting å vise!

Onsdag 16. august kl.13.30 på Munken scene under Arendalsuka 2023.  

Adresse; Munkegaten 4. 

Arrangementet er gratis. Velkommen! 

Kunst er et fellesgode, og det offentlige har derfor et ansvar for å tilrettelegge for kunstproduksjon på lik linje med utdanning og helse.
Hvor ligger hovedvekten av ansvaret, for å løfte kunstnerøkonomien? – på kunstinstitusjonene/fagorganisasjonene eller den enkelte utøvende kunstneren? Hva forsvinner dersom man fjerner statlig finansiering av kunst- og utstillingsproduksjon? 

Paneldeltakere

  • Merete Hovdenak, daglig leder i KiN og leder debatten, Kunstsentrene i Norge (KiN)
  • Hilde Tørdal, daglig leder i Telemark kunstsenter, Telemark kunstsenter
  • Mari Opsahl, medforfatter
  • Lasse Årikstad, billedkunstner og gallerist
  • Per Fronth, billedkunstner
  • Eva Hoven, billedkunstner og leder for billedkunstnerne i Agder

Medarrangør Agnes Repstad, daglig leder AKS og styreleder i KiN.

Om arrangementet 

I mars i år lanserte Kunstsentrene i Norge (KiN) publikasjonen  Kunstsentrenes vekselstrøm. I løpet av året reiser KiN rundt i Norge på lanseringsturné og Arendalsuka er et naturlig stopp på veien.

Antologien Kunstsentrenes vekselstrøm  er en samling tekster fra, om og til deltakere på kunstfeltet i Norge i dag. Publikasjonen tar utgangspunkt i de femten kunstsentrene, som alle er regionale senter for samtidskunst med høy kunstfaglig kompetanse.

Les om arrangementet på Arendalsuken sin nettside. 

Kunstsentrene i Norge (KiN) er en landsdekkende medlemsforening for landets 15 regionale kunstsentre. Foreningen ble stiftet i 2010. Merete Hovdenak er daglig leder og Agnes Repstad er styreleder i KiN.