Agder Kunstsenter og Ravnedalen Live har gleden av å introdusere Art Trek under årets mest bærekraftige festival!

Art Trek er et kunstprosjekt under Ravnedalen Live som setter fokus på bærekraft, både i tematikk og materialbruk.  Gjennom Art Trek ønsker vi å skape unike opplevelser for publikum ved å integrere kunstverk i naturen under festivalen. De involverte kunstnerne er Aasa Skjeldal Gravdahl, Nina Björkendal, Andreas Lian og Erlend Helling- Larsen. Kunstverkene de skaper til festivalen vil plasseres på ulike steder på festivalområdet og kan oppleves under hele festivalen! 

Festivalen avholdes onsdag 17.juli til fredag 19.juli. 

Bærekraftig kunst på Ravnedalen Live:  

Ravnedalen Live har etablert seg som en av Norges mest bærekraftige festivaler. Gjennom de siste 8 årene har festivalen eksperimentert med medvirkning, sirkularitet, kortreiste økonomiske kretsløp og kulturens påvirkning på storsamfunnet. Art Trek ønsker å skape kunstverk til festivalen som kan være med på å inspirere til et bærekraftig skifte, der sirkulære praksiser stimulerer til fantasi og skaperkraft.  

Art Trek:  Art Trek er inspirert av begrepet transformasjon. Kunstverkene vil ikke bare endre sitt eget utseende over tid, men også transformere publikums opplevelse av festivalen. Kunsten vil bestå av enten midlertidige verk som kan tilbakeføres til naturen når festivalen er over eller være basert på gjenbruk av allerede eksisterende verk som får nytt liv under festivalen. Med dette ønsker vi å understreke at bærekraft, blant annet, betyr å opprettholde balanse og harmoni.   Målet til Art Trek er å vise en rekke bærekraftige kunstuttrykk som installasjoner, skulpturer og interaktive verk for å gi publikum en rik opplevelse av kunstens mangfold. Vi vil utfordre forventningene ved å plassere verkene på overraskende steder for å skape spenning og nysgjerrighet blant publikum. Noen av verkene vil være interaktive, da vi ønsker at publikum kan endre eller legge til i verkene slik at de utvikler seg over tid. For å fremme bærekraftprinsippet er kunstnerne oppfordret til å tenke over materialer de bruker og hvordan de påvirker miljøet verkene settes i.

Art Trek er et samarbeid mellom Agder Kunstsenter og Ravnedalen Live. Prosjektet er støttet av Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Presentasjon av kunstnerne og deres syn på bærekraft

Art Trek har utfordret fire kunstnere til å skape bærekraftige verk til festivalen der de er blitt oppfordret til å bruke norsk natur i produksjonen, reflektere over om materialene de jobber med er miljøvennlige og at alle stegene i arbeidsprosessen deres er bærekraftig, samt hvordan verkene deres kan eventuelt tilbakeføres til naturen eller på andre måter være gjenbrukbare. Dette sier kunstnerne selv om utfordringen de har fått: 

Andreas Lian

Andreas Lian (f. 1991) har en Bachelor i kunst fra Universitetet i Bergen med fordypning i grafikk. Lian arbeider stort sett med tresnitt og skulptur. I Art Trek presenterer han skulpturer som interagerer med publikum på festivalen.   

 – Jeg ønsker å formidle et uttrykk til undring og ettertanke. Når jeg former skulpturene handler prosessen i stor grad om intuisjon når jeg jobber direkte med materialet. Inspirasjonen til verkene mine gjenspeiler ofte min fascinasjon for det mellommenneskelige og menneske i relasjon til natur.

 – Jeg brenner for å ta vare på skogene, de uberørte og ville naturområdene vi har igjen. Jeg har vokst opp med jakt og friluftsliv som har blitt en svært sentral del av livet mitt. Jeg har et sterkt ønske om at vi som samfunn skal kunne komme nærmere naturen både for individet og naturen sin del. At vi i tidlig alder kan knytte opplevelser, kjærlighet og eierskap til naturen. Da tror jeg også vi får en større ydmykhet og vilje til å ta vare på den.

Erlend Helling- Larsen

Erlend Helling-Larsen er en norsk kunsthåndverker og billedkunstner, bosatt i Lillesand. Han arbeider med flere ulike kunstuttrykk; blant annet broderi, skrift, tegning, grafikk, video og installasjoner.

Til Ravnedalen Live og Art Trek presenterer han LIVE, en videoinnstallasjon bestående av en serie små klipp fra selve festivalområdet, før festivalen finner sted.

«Live er en variant av jentenavnet Liv. Navnet kommer fra det norrøne ordet «hlif», som betyr «vern» eller «beskyttelse», men også «liv». » (wikipedia)

– Når det Norske forsvaret mener de skal være en del av det grønne skiftet og følger opp dette med å snakke om miljøvennlige elektrifiserte tanks og  jagerfly på samme måte som regjeringen snakker om elektrifiseringen av olje og gass som en sektor, er ikke da mye eller alt ute av kurs?

Fokuset til Erlend Helling- Larsen i dette prosjektet er ikke bare å produsere kunst med bærekraftige materialer, men også at selve produksjonsprosessen skal være så bærekraftig som mulig. Videoinstallasjonen er i sin helhet et forsøk på å formidle hvorfor dette er nødvendig.

Aasa Skjeldal Gravdahl

Aasa Skjeldal Gravdahl har en Bachelor i medium- og materialbasert kunst ved Kunsthøgskolen i Oslo. I sin kunstneriske praksis utforsker hun tematikk innen kropp, følelser og natur i både figurative og abstrakte former i leire.

I Art Trek prosjektet presenterer Aasa Skjeldal Gravdahl to verk. Det ene er en lydportal. Lydportalen er laget av små krukker som historisk var det første mennesket samlet mat og drikke i. Keramikk har også blitt brukt til å forsterke lyd, og siden vi er på festival, blir når disse beholderne gjort om til musikk «instrumenter» (forhåpentligvis) når de støter borti hverandre.

Det andre verket er en forvokst sopp, et surrealistisk symbol på naturens egen renovatør, gjenoppbygger og kommunikator. Det ultimate bærekraftige symbolet synes kunstneren selv. Soppen er en modell av Didymium Clavus som i virkeligheten er kun ca. 1 mm stor.

Nina Björkendal

Nina Björkendal presenterer en videreføring av det tidligere prosjektet «Systema Naturae». I dette prosjektet bygde hun opp installasjoner eller scener i naturen som hun dokumenterte i den forvandlingen som skjedde i møtet med naturens krefter.

– Bærekraft har alltid vært implementert i mitt arbeid og jeg lar naturen være en stor del av verket I dette prosjektet er det deler fra interiører som blir kompostert eller møter elementer som sammen fungerer som en helhet eller blir et slags narrativ. Det trygge «hjemlige» møter det vilde: krefter som vi prøver å beskytte oss fra. Fortellingen vil jeg la stå åpen. Den som ser verkene må selv bygge opp forklaringer og fortsettelser. Tittel Systema Naturae er også tittel på Carl von Linnés store verk hvor han har systematisert planter, mineraler og dyr. I vår søken på å forstå og erobre naturen har vi nå kommet til et punkt hvor vi blir nødt til å agere sammen med den og underordne oss den – bli en del av den.