Arrangementer

OPEN CALL DKS-LAB AGDER 2023

Open Call DKS-lab Agder

Er du en profesjonell kunstner med en idé for et prosjekt til Den kulturelle skolesekken (DKS)? Og ideen kan utvikles innenfor rammene av Den kulturelle skolesekken? Da er dette noe for deg! Agder DKS-lab 2022 inviterer kunstnere til å søke innen 19. april til galleri@agderkunst.no. Prosjektuka vil gjennomføres i perioden 12. – 16. september 2022 i Agder. 

Prosjektuka går over 5 dager hvor du vil få innspill og veiledning på din ide/produksjon fra både kursholdere og andre deltakere. Du vil også få testet opplegget for en skoleklasse i Kristiansand eller Arendal.

 • Deltakerne får honorar etter DKS sine satser
 • Vi dekker alle utgifter til reise og opphold i Kristiansand
 • Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendte søknader med prosjektskisser
 • DKS-Lab Agder har plass til 4 deltakere (deltakere bosatt i Agder vil bli prioritert til 2 av plassene)
 • Periode for gjennomføring: Uke 37, 12. – 16. september

Hva slags prosjekter ser vi etter?

Utlysning er åpen for alle prosjekter, det vil si at vi ikke setter noen begrensning for hva slags DKS-produksjon man ønsker å gjennomføre med hensyn til tematikk, materiale eller metoder. Prosjektet kan eventuelt være i samspill med læreplanen på grunnskolen eller videregående.

Hvem kan søke?

Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere. Søker må ha gjennomført en bachelor eller master ved en godkjent kunsthøgskole eller kunstakademi.

Hva får deltakerne?

Deltakerne vil bli veiledet til å utvikle sin ide/produksjon gjennom et 5 dagers verksted med tilbakemeldinger fra og samtaler med fagpersonell og meddeltakere. Du får spisset ideer, utviklet formidlingen, beskrevet prosjektene og kommet langt på vei mot en ferdig produksjon. I løpet av verkstedet får alle deltakerne testet ut produksjonen for en skoleklasse i målgruppen.

Hensikten med DKS-lab er at kunstnerne skal få mulighet til å teste ut sin ide for formidling av eget kunstprosjekt for en skoleklasse. Det betyr at prosjektene ikke trenger å være ferdig utformet, men at man gjennom verkstedet kan få veiledning på veien til å lage en fullverdig DKS-produksjon. Den ferdige produksjonen vil man så kunne anvende og søke seg inn med til DKS i hele landet.

Hva må søknaden din inneholde?

 • Navn, adresse, alder, telefonnummer og epost
 • Eventuelt regional tilknytting til Agder
 • Kort prosjektbeskrivelse av idéen, ca 300 ord: Hva er ideen din? Hva vil du gjøre? Hva er gangen i formidlings opplegget ditt?
 • Eventuelt bilde av kunstverk eller skisse av konsept
 • Tenkt målgruppe/alderstrinn/alder til prosjektet ditt
 • Vedlegg: CV med fokus på kunstnerisk praksis og eventuell tidligere erfaringer med formidling av egne kunstneriske prosjekter

Alle spørsmål angående utlysningen og Agder DKS-LAB kan rettes til Lilly Bjørk: galleri@agderkunst.no eller mobil 453 73 090.

Les mer om den nasjonale DKS-lab satsningen her. 

Våre regionale samarbeidspartnere er DKS Agder, Bomuldsfabriken Kunsthall, Kristiansand Kunsthall og Arendal kommune.

Vi ser frem til å høre fra deg!