Søk utstillingsplass på Agder Kunstsenter 2021/22 og Kunstpunkt Lista 2022/23

SØK UTSTILLINGSPLASS PÅ
AGDER KUNSTSENTER OG KUNSTPUNKT LISTA!

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista tar imot søknader om utstillingsplass.

Agder Kunstsenter og Kunstpunkt Lista produserer og viser en rekke utstillinger i løpet av året. Vi viser fortrinnsvis separatutstillinger med fokus på billedkunst og kunsthåndverk, samt gruppeutstillinger og kurraterte utstillinger.

På Agder Kunstsenter tar vi imot søknader for utstillingsårene 2021 og 2022 og på Kunstpunkt Lista tar vi imot søknader om utstillingsplass for 2022 og 2023.

Hvem kan søke:
Profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere fra eller med tilknytting til Agderfylkene kan søke om utstillingsplass. Med tilknytting menes at man må ha bodd minst tre år eller mer i regionen.

Hva skal søknaden inneholde:
Søknader skal inneholde relevant billedmateriale (maks 5 arbeider), prosjektbeskrivelse (maks. 1 A4 ark) og CV.
Vi ber om at søknaden samles og sendes digitalt i et pdf-dokument.
Bilder/ film med filstørrelse over 2 MB bør sendes eller leveres på minnepinne.

Søknad sendes elektronisk til: post@agderkunst.no

Søknadsfristen er: 07.08.2020.

Søknadene blir behandlet av kunstnerisk råd.
Plantegning og bilder av lokalene til Agder Kunstsenter og til Kunstpunkt Lista finner du på finner du våre hjemmesider.