PLAY/PAUSE

AKS 40 års jubileum i 2020

I år feirer Agder Kunstsenter sitt 40 års jubileum. Ingen kunne ha gjettet at akkurat dette årets skulle bli så unikt og historisk annerledes i sitt vesen. Innvirkningen situasjonen har hatt på markeringen av vårt jubileum har vært enorm. Kunstnerisk råd ved Kunstsenteret hadde kuratert et helt spesielt program, der man hadde satt sammen grupper med profesjonelle kunstnere på Agder og der man skulle løfte frem «materialbasert» kunst gjennom hele året. Midt i visningen av første jubileumsutstilling stoppet samfunnet opp. De to kommende utstillingene denne våren ble i all hast flyttet til våren 2021, og Kunstsenteret ble stengt. Kunstsenteret har likevel vært heldig og har kunnet fortsette driften fra et hjemmekontor med stor hjelp av digitale verktøy og virkemidler. Men, gallerirommet er stengt og visning av våre planlagte aktiviteter er utsatt.

Digitale løsninger i Koronakrise

Aldri tidligere har vi vært så avhengige av internett og digitale plattformer, som under denne pandemien. Det er på nettet vi nå kommuniserer ansikt til ansikt, det er på nettet vi gjør jobben vår, hvor vi fester, har quizer og «går» på konserter. Mens verdensmarkedene stuper er teknologiselskapene vinnerne i denne pandemien. Nettet er vår livsåre til resten av verden. Som den amerikanske talkshow-verten og komikeren Jimmy Kimmel sa i en av sine live-streamer på Youtube, fra egen stue hjemme; «The only thing worse than death right now is if the WiFi stopped working. If that happned I would go to a raveparty and surrender to virus death. If I had to choose between water and WiFi, I would go and drink my pool”.

Digitale muligheter
Nærmest over natten har organisasjoner, institusjoner og enkeltindivider begynt å anvende digitale plattformer til å skape og formidle. Digitale musikkscener som BRAKKESYKE har dukket opp, Zoom-møter er blitt hverdagskost, verdens store museer har digitalisert sine kunstsamlinger i rasende fart og holder online-omvisninger. Verden har gjort et kvantesprang i bruk av digitale verktøy og ny teknologi. Og ideene har kommet raskt og er mangfoldige, men det som har trådd tydeligere frem enn vi muligens tidligere har sett i moderne tid er hvor viktig kunst og kultur faktisk er for mennesker. Hva skulle vi gjort uten en bok å lese, en film å se på eller musikk å lytte til i disse tider?

Prosjektet play/pause henspiller i sin tittel på tilstanden vi alle er inne i akkurat nå. Vi har gått fra et aktivt samfunn, til en tilværelse som er blitt satt på vent. Tittelen viser også til viktigheten av teknologi i denne tiden, hvor vi bruker fjernkontroller og datamus kanskje mer enn noen gang til å klikke play/pause. I denne tilstanden, hvor vi er isolerte og hvor det foregår en digital revolusjon, opplever kunstnere i likhet med mange andre at de må ha hjemmekontor med små barn rundt seg. Situasjonen er krevende og utfordrende for mange familier akkurat nå. Hvordan jobbe hjemmefra, når barnet ditt skal undervises eller vil leke?

Prosjektet utfordrer 9 profesjonelle kunstnere, som er småbarnsforeldre og som er fra Agder, til å lage kunstprosjekter, som skal formidles digitalt via Agder Kunstsenter sine digitale plattformer. Den utfordrer samtidig 13 av barna til de profesjonelle kunstnerne til å skape hvert deres verk, som skal vises parallelt med deres foreldre på samme plattformer. Prosjektet berører flere viktige tema, som familiens betydning under Koronaens tid, om samhold og samspill, om betydning av kunsten for både voksne og barn, om nye kommunikasjons- og formidlingsformer, om dokumentasjonen av en unntakstilstand gjennom visuell kunst.

I tillegg har vi engasjert en tekstforfatter/kulturjournalist, til å gjøre intervjuer med samtlige kunstnere og deres barn. Helhetlig dokumentasjon av prosjektet ser vi på som historisk viktig materiale.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utforske mulighetene for nettbaserte visninger av kunst. Vi ønsker også å tilgjengeliggjøre profesjonell kunst for alle, noe som er svært viktig i en tid der museer og gallerier verden over er stengte. Ikke minst handler det også om å skape og utforske nye former for oppdrag for kunstnere, når majoriteten av ordinær utstillingsvirksomhet og planlagte prosjekter, som gjerne er deres hovedinntektskilde, plutselig forsvinner. PLAY/PAUSE er det første rent digitale prosjektet i regi av AKS og slik sett en historisk milepæl for oss i et år der vi markerer 40 år.

Deltakende kunstnere med barn:
Nina Björkendal (kunstner) – Vilja Björkendal 11 år.
Erlend Helling – Larsen (kunstner) – Hav Helling – Larsen 8 år og Kasjio Brave Helling – Larsen 6 år
Sandra Norrbin (kunstner) – Maj Norrbin Mykland 8 år og Iris Norrbin Mykland 6 år.
Karen Pettersen (kunstner) – Anne Tjomsland Tenningen 11 år og Bergljot Tjomsland Tenningen 7 år.
Håkon Gåre (kunstner) – Laurits Rosenberg Gåre 7 år.
Ylve Thon (kunstner) – Ole Thon Rosenvold 6 år.
Mirjam Raen Thomassen (kunstner) – Abelone Raen Woll 8 år og Iris Raen Woll 6 år
Trond Nicholas Perry (kunstner) – Kai Sander Perry 6 år.
Erik Pirolt (kunstner) – Ann-Luca Ugland Pirolt 11 år.