Invitasjon til åpen prekvalifisering kunstprosjekt Kulturkammeret Arendal

Kunstprosjekt ved Kulturkammeret i Arendal. Prosjektet er et samarbeid mellom Arendal kommune og Agder Kunstsenter. Vi søker kunstnere og kunsthåndverkere i Agder til åpen prekvalifisering.

Målet med utlysningen er å finne et aktuelt lyskunstprosjekt, som skal oppføres permanent ved inngangspartiet til Kulturkammeret. Kunsten skal bidra til at bygget og området i tilknytning til dette, blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere.

Om kulturkammeret

Kilden og det tidligere Statens hus (Kanalgården) midt i Arendal sentrum bygges om og skal fungere som et felles kulturbygg, med en innvendig passasje mellom byggene. Kulturkammeret har tilsammen et bruttoareal på nærmere 4000 kvadratmeter. Bygget blir arbeidsplass for kommunens kulturskoleansatte og ungdomsarbeidere. Det bygges 18 øvingsrom for musikk, og i tillegg blir det rom for ungdomsklubb, kunst, teater, dans/bevegelse og multimedia. Hele 4 ulike scener vil stå klare for å programmeres med alt fra intimkonserter til e-sporteventer. Bygget tas i bruk høsten 2020 og driftes av Arendal kommune v/kulturenheten. Kulturkammeret har en sentral plassering i hjertet av byen.

Totalbudsjett: kr. 400 000,-

Hvem kan søke:
Alle profesjonelle kunstnere/kunsthåndverkere med tilknytning til Agder.

Med tilknytning menes:
Født og/eller bor og arbeider i Agder (min. 3 år)

Med profesjonell menes:
Utdanning innen godkjente kunstakademier/ kunsthøgskoler i inn- og utland og/eller er medlemmer av godkjente fagorganisasjoner.

Hvordan søke:
Interesserte bes sende én samlet PDF-fil på maksimum 20 MB med:

  • Kort begrunnelse for interesse (maks 1 A4 side).
  • Dokumentasjon/bilder av tidligere arbeid og relevante prosjekter (maks 10 sider).
  • Enkle skisser av mulige løsninger kan også vedlegges om ønskelig.
  • CV med kontaktinformasjon, inklusiv informasjon om Agdertilknytning.

Merk både fil-vedlegget og e-post med: Etternavn_Fornavn.

Juryering:
Kunstutvalget vil på bakgrunn av innsendt materiale, velge ut og invitere 3 (tre) kunstnere til lukket konkurranse. Honorar: Kr 15.000,-

Søknaden merkes:

«ÅPEN PREKVALIFISERING KUNSTPROSJEKT KULTURKAMMERET ARENDAL» og sendes på e-post til: post@agderkunst.no

Ny frist for innsendelse til prekvalifisering er 20.juni 2020, kl 24.00