Liten boks med mange muligheter

Ylve Thon og Ole Thon Rosenvold (6) har laget kunst som kan gjenbrukes i mange år framover. Ved å ha lært seg en ny app, kan de dokumentere alle kreative sprell i den allsidige boksen.

Det begynner som et fredelig teselskap, men det tar ikke lang tid før en gjeng «gærne påskekyllinger» skaper liv og røre. Mer og sønn har ikke bare laget et dukketeater med utskiftbare bakgrunner og forskjellige «dukker», de har også lært seg appen Stop Motion Studio. Med den har de laget en film fra dukketeateret, som nå er blitt en del av Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling «Play/Pause».

Selv om mamma og kunstner Ylve Thon har atelier hjemme, har det ikke vært bare enkelt å skulle kombinere jobb med hjemmeskole. Førsteklassing Ole Thon Rosenvold, som akkurat har begynt på skolen igjen etter en «koronapause», har stortrivdes med hjemmeskole. Sammen med mamma Ylve og broren Jens Thon Rosenvold (9), har han fått utfoldet seg kreativt, i tillegg til å jobbe med de mer teoretiske fagene.

For en førsteklassing er det lettere å slå sammen flere fag, for eksempel via et kreativt prosjekt, enn for storebroren, sier Ylve, som også bidrar med eget verk til «Play/Pause».

Det store bildet har fått kunstnerens konsentrasjon en times tid hver dag under hjemmeskoleperioden, mer har det ikke vært tid til. Enn så lenge fyller det en vegg i atelieret, men snart skal det utsmykke en barnehage i Søgne.

Om kunstneren

Billedkunstneren Ylve Thon (f. 1979) er fra Modum, men har bodd og arbeidet i Kristiansand fra 2011. Thon er utdannet ved Kunsthøyskolen i Bergen, med etterutdanning i fresko ved Muralverkstedet i Oslo. Han har hatt mange utstillinger, utsmykningsoppdrag og prosjekter, og er blant annet kjøpt inn av V & A Collections i London, flere kunsthaller, kunstforeninger, kommuner og fylkeskommuner. Hun har mottatt mange stipender, sist et arbeidsstipend fra Vest-Agder fylkeskommune. Natur og landskap kan ofte ses i Thons arbeider, andre ganger er fargene det viktigste. Thon er en allsidig kunstner som først og fremst er maler, men som også jobber med tegning, foto, illustrasjon, performance og skulptur.

«Play/Pause» er Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling. Tittelen henspiller på tilstanden vi alle er inne i nå, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Prosjektet utfordrer ni kunstnere fra Agder, som også er småbarnsforeldre, til å lage kunstprosjekter som skal vises på Agder Kunstsenters digitale plattformer. Samtidig utfordres barna til å delta med egne verk. Ylve Thon og Ole Thon Rosenvold er blant dem. 

Prosjektet play/pause henspiller i sin tittel på tilstanden vi alle er inne i akkurat nå. Vi har gått fra et aktivt samfunn, til en tilværelse som er blitt satt på vent. Tittelen viser også til viktigheten av teknologi i denne tiden, hvor vi bruker fjernkontroller og datamus kanskje mer enn noen gang til å klikke play/pause. I denne tilstanden, hvor vi er isolerte og hvor det foregår en digital revolusjon, opplever kunstnere i likhet med mange andre at de må ha hjemmekontor med små barn rundt seg. Situasjonen er krevende og utfordrende for mange familier akkurat nå. Hvordan jobbe hjemmefra, når barnet ditt skal undervises eller vil leke?

Prosjektet utfordrer 9 profesjonelle kunstnere, som er småbarnsforeldre og som er fra Agder, til å lage kunstprosjekter, som skal formidles digitalt via Agder Kunstsenter sine digitale plattformer. Den utfordrer samtidig 13 av barna til de profesjonelle kunstnerne til å skape hvert deres verk, som skal vises parallelt med deres foreldre på samme plattformer. Prosjektet berører flere viktige tema, som familiens betydning under Koronaens tid, om samhold og samspill, om betydning av kunsten for både voksne og barn, om nye kommunikasjons- og formidlingsformer, om dokumentasjonen av en unntakstilstand gjennom visuell kunst.

I tillegg har vi engasjert en tekstforfatter/kulturjournalist, til å gjøre intervjuer med samtlige kunstnere og deres barn. Helhetlig dokumentasjon av prosjektet ser vi på som historisk viktig materiale.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å utforske mulighetene for nettbaserte visninger av kunst. Vi ønsker også å tilgjengeliggjøre profesjonell kunst for alle, noe som er svært viktig i en tid der museer og gallerier verden over er stengte. Ikke minst handler det også om å skape og utforske nye former for oppdrag for kunstnere, når majoriteten av ordinær utstillingsvirksomhet og planlagte prosjekter, som gjerne er deres hovedinntektskilde, plutselig forsvinner. PLAY/PAUSE er det første rent digitale prosjektet i regi av AKS og slik sett en historisk milepæl for oss i et år der vi markerer 40 år.

Deltakende kunstnere med barn:
Nina Björkendal (kunstner) – Vilja Björkendal 11 år.
Erlend Helling – Larsen (kunstner) – Hav Helling – Larsen 8 år og Kasjio Brave Helling – Larsen 6 år
Sandra Norrbin (kunstner) – Maj Norrbin Mykland 8 år og Iris Norrbin Mykland 6 år.
Karen Pettersen (kunstner) – Anne Tjomsland Tenningen 11 år og Bergljot Tjomsland Tenningen 7 år.

Håkon Gåre (kunstner) – Laurits Rosenberg Gåre 7 år.
Ylve Thon (kunstner) – Ole Thon Rosenvold 6 år.
Mirjam Raen Thomassen (kunstner) – Abelone Raen Woll 8 år og Iris Raen Woll 6 år
Trond Nicholas Perry (kunstner) – Kai Sander Perry 6 år.

Erik Pirolt (kunstner) – Ann-Luca Ugland Pirolt 11 år.