4 portretter

Prosjektet «4 portretter» i regi av Kilden Teater og Konserthus og Agder Kunstsenter.

Bjørneboe 100 år
For første gang har Agder Kunstsenter og Kilden Teater og Konserthus inngått et samarbeid om et stort temporært kunstprosjekt, og som er vårt felles bidrag til feiringen og markeringen av jubileet Bjørneboe 100 år i 2020.

Vi har invitert 4 profesjonelle kunstnere fra Agder, som har fått i oppdrag å lage hvert deres portrett av Jens Bjørneboe. Portrettene vil bli forstørret og hengt opp på vindusfasaden på Kilden Teater og Konserthus, og disse vil så erstatte hverandre med et nytt portrett hver 3 mnd. gjennom hele jubileumsåret.

Om prosjektet «4 portretter»

Jens Bjørneboe ansees å være en av landsdelens mest berømte forfattere. Han var svært samfunnsengasjert i sin tid, en opprører og en kritiker til de etablerte samfunnsnormene. Det kanskje ikke så mange er klare over er at Bjørneboe i utgangspunktet hadde en utdannelse som billedkunstner. I 2020 feires 100 år siden hans fødsel. Våre to institusjoner ønsker gjennom dette prosjektet å forene dramatikeren og billedkunstneren, og vise Bjørneboe tolket på nye måter gjennom samtidskunst.
De fire profesjonelle kunstnerne som er invitert til å bidra er alle fra Agder; Karen Pettersen, Erik Pirolt, Tom Lid og Ylve Thon. Disse har fått i oppdrag å utføre hver deres tolkning av forfatter Jens Bjørneboe i portrett-format.
Kilden Teater og Konserthus har programmert å starte jubileumsåret med oppføringen av «Jonas». Et brennaktuelt verk om førsteklassingen Jonas, som ikke «passer inn» i et standardisert skolesystem. Mange barn og unge kjenner ikke til Bjørneboe, hvem han var og hvilke verk han har forfattet. En viktig del av våre institusjoners arbeid er å bevare og formidle norsk kulturarv. Gjennom dette prosjektet gis nye generasjoner muligheten til å bli kjente med forfatteren Bjørneboe og eldre generasjoner får gleden av å se en kjent forfatter tolket på fire ulike måter, av anerkjente profesjonelle kunstnere fra Agder.
Ved å vise skiftende kunst, ønsker vi å skape spenning og glede utover hele jubileumsåret, for byens befolkning og alle som besøker byen vår. Vi håper at publikum tar flere turer ned til Kilden i 2020 og opplever alle de fire flotte kunstverkene som vil bli vist her.

Om deltakende kunstnere

Ylve Thon (f. 1979) er billedkunstner, født og oppvokst på Modum. Hun har bodd og arbeidet i Kristiansand siden 2011. Hun er utdannet fra Avd. Kunstakademiet ved Kunsthøyskolen i Bergen KhiB. Thon er først og fremst maler og har det siste året fordypet seg i den eldgamle teknikken freskomaleri. Tematikken i Thons arbeider er ofte forbundet med natur og landskap, noen ganger utført som figurativt, koloristisk maleri. Andre ganger er fargen som er det viktigste, i geometriske, abstrakte former. Hun er samtidig en allsidig kunstner som har jobbet mye med tegning, med også foto, illustrasjon, og sammen med kunstnergruppen Kunstitusjon installasjon, performance og skulptur. Thon er innkjøpt av blant annet Buskerud fylkeskommune, Bergen kommune og Bergen Kunsthall. Hun har hatt en rekke utstillinger og utsmykkingsoppdrag og er nylig blitt tildelt arbeidsstipend fra Vest Agder fylkeskommune.
På sin hjemmside har Ylve Thon beskrevet sitt prosjekt, valg og arbeidsmetode: www.ylve.com
Eller les tekst som pdf her.

Tom Lid (f. 11. juni 1952) er født og oppvokst i Kristiansand, bor og arbeider nå i Høvåg. Han har et variert kunstnerskap bak seg, men er først og fremst maler; abstrakt ekspresjonist. I 1975 var Tom Lid med på å starte fellesverkstedet Myren grafikk, i Kristiansand. På 1970 og 80- tallet var han aktiv som medlem av kunstergruppen Provins I Oslo. Lid har videre deltatt på flere store mønstringer i inn- og utland ( som f.eks.: 27 unge malere, Ny norsk ekspresjonisme, Borealis, Kunst in Norwegen Heute, og Blodig Alvor). Lid var festspillutstiller ved De internasjonale kirkefestspill i Kristiansand I 2002. I forbindelse med 150-årsjubileet for Edvard Munch, ble Tom Lid valgt ut som offisiell jubileumsutstiller med utstillingen « Gjenskinn» Galleri Ask i Åsgårdstrand (2013). Blant senere utstillinger er Game of life IV, Kristiansand Kunsthall (2019), og nå i 2020 separatutstillingen «Savn» som inntil nylig var å se i Sørlandets Kunstmuseum. Tom Lid er innkjøpt av bl.a Museet for samtidskunst, Norsk kulturråd, Sørlandets Kunstmuseum, Oslo kommunale kunstsamlinger, Trøndelag billedgalleri og Stenersens samling. Ved siden av sin egen kunstnerkarriere har Tom Lid også hatt flere scenografioppdrag, hovedsaklig i samarbeid med Alex Scherpf og Ole Geir Feste ( Club7, Statens teaterhøyskole, Agder teater, Rosegården, Kilden).

Erik Pirolt (f. 1977) er utdannet fra kunstakademiene i Trondheim (2003–2006) og Oslo (2006–2008), men bor og arbeider i Kristiansand. Han har deltatt på en rekke utstillinger og filmfestivaler. Utvalgte arbeider: k.y.s. (med Trond Nicholas Perry, (2007), Piro (2008), Flygende utsikt (2011). Pirolt er en kunstner som har markert seg både nasjonalt og internasjonalt. Han er kjent for sitt helt særegne uttrykk hvor det bisarre og underfundige danner rammen for det gjenkjennelige, humoristiske og dypt alvorlige. Dette er en kompromissløs kunstner, som starter med en idè og gjennomfører den, uavhengig av omgivelsenes potensielle reaksjoner. Pirolt er aldri bevisst ute etter å provosere, men er opptatt av å gjengi ideene slik de fremtrer for ham. Som iakttager er det vanskelig å være likegyldig til det som presenteres. Publikum inviteres inn i en virkelighet som utvisker skillene mellom utopi og realitet, fiksjon og fakta. Se hjemmesiden www.pirolt.org for mer informasjon.

Karen Pettersen (f.1982) er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen. Pettersen arbeider innenfor ulike teknikker, som collage, tegning, grafikk, fotografi, og skulptur, men alltid med samme interesse og motivkrets: landskapet og naturkreftene, spennet mellom menneskelig og geologisk tid, hukommelse og det som brytes ned. Arbeidene hennes kan ses på som en tre-dimensjonal montasje arrangert på en måte som reflekterer våre omgivelser.

Om Agder Kunstsenter
Agder Kunstsenter er en selvstendig, regional informasjons- og kompetanseinstitusjon for bildende kunst og kunsthåndverk. Kunstsenteret har siden oppstarten vært en møteplass, informasjonskanal og markedsfører for profesjonelle kunstnere fro begge Agderfylkene. Agder Kunstsenter drifter to gallerier – et i Kristiansand og et på Lista.

Om Kilden Teater og konserthus
Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand er et av Nordens mest spennende miljøer for profesjonell scenekunst og musikk. Kunsthuset rommer Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater, Kilden Opera, Kilden Kultur og en nyskapende utføring av den sosiale siden av samfunnsoppdraget gjennom Kilden Dialog og Digital. I samspill med hverandre representerer de et kulturelt driftskonsept uten sidestykke, i én samlet organisasjon som også er et av landets største hus for scenekunst og musikk. I 2018 opplevde 186.000 publikummere 778 konserter, forestillinger og arrangementer i Kilden, utført av et mangfoldig lag som representerte 269 årsverk og 23 nasjonaliteter. Programmet til Kilden Teater og Konserthus er rikholdig og favner bredt. Kristiansand Symfoniorkester, Kilden Teater og Kilden Opera fyller huset med musikkopplevelser, scenekunst og dramatikk. Kilden Kultur koordinerer produksjoner med eksterne aktører og legger til rette for samspill mellom de tre andre institusjonene. Kilden Dialog er en arena for å bygge bro mellom publikum og kunsthuset – og flytter opplevelsene ut til de som ikke kan komme til Kilden.