Collage og «næring for nøtta»

Kreative koronakompiser, Avocadonytt og effektfulle collager er blant bidragene denne kreative trioen har laget til «Play/Pause»

– Vi har vært litt inspirert av Theodor Kittelsens serie «Har dyrene sjel?», sier kunstner Karen Elisabeth Tjomsland Pettersen.

Kittelsen beveget seg ifølge kodebergen.no mellom eventyrillustrasjoner og vittighetstegninger, mellom det uhyggelige og det makabre i sin framstilling av besjelt, menneskelignende og diktet natur i et videre perspektiv. Verkene speiler samfunnsforhold, stemninger og vår forestillingsverden.

Karen og døtrene Anna Margaret (11) og Bergljot Marie(7), begge Tjomsland Tenningen, har i likhet med Kittelsen gitt dyr og ting sjel, og har blant annet jobbet med collager, avis og kreative figurer til Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling «Play/Pause».

– Mens Anna har laget sin egen avis kalt Avocadonytt, har Bella laget noen nye koronakompiser, forteller Karen, og henviser til velfylte engangshansker med artige ansikter og frisyrer.

I Avocadonytt får du ifølge skaperen «næring for nøtta». I tillegg har Anna laget en animert historie om de tre kyllingene som var så lei av tørrforet sitt at de dro til Vaffelbua for å gjøre seg fete. Hvordan det går, får du se selv, men turen ble ganske dramatisk, og er forøvrig inspirert av under- og dyreeventyret «De tre bukkene Bruse».

Om kunstneren
Karen Elisabeth Tjomsland Pettersen (f. 1982) arbeider innenfor ulike teknikker som collage, fotografi og skulptur. Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, og bor i hjembyen Kristiansand. Spennet mellom menneskelig og geologisk tid, hukommelse og det som brytes ned er interesser og motiver som går igjen i verkene hennes. Tjomsland Pettersens arbeider kan ses på som en tredimensjonal montasje arrangert på en måte som reflekterer våre omgivelser.

———————-

«Play/Pause» er Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling. Tittelen henspiller på tilstanden vi alle er inne i nå, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Prosjektet utfordrer ni kunstnere fra Agder, som også er småbarnsforeldre, til å lage kunstprosjekter som skal vises på Agder Kunstsenters digitale plattformer. Samtidig utfordres barna til å delta med egne verk. Karen Elisabeth Tjomsland Pettersen, Anna Margaret Tjomsland Tenningen (11) og Bella Bergljot Tjomsland Tenningen (7) er blant dem.

På grunn av dårlig dekning har vi kun et stillbilde fra intervjuet.