Virusmarsj gjennom byen

Erik Pirolt har lenge hatt lyst til å delta med kunst i byens 17. mai-tog. Da pandemien satte en stopper for årets parade, lagde han like godt sin egen. Datteren Ann Luka Ugland-Pirolt (11) deltok i «Corona17.maitog» i fullt verneutstyr.

«Play/Pause» er Agder Kunstsenters første heldigitale utstilling. Tittelen henspiller på tilstanden vi alle er inne i nå, hvor vi har gått fra et aktivt samfunn til en tilværelse som er satt på vent. Prosjektet utfordrer ni kunstnere fra Agder, som også er småbarnsforeldre, til å lage kunstprosjekter som skal vises på Agder Kunstsenters digitale plattformer. Samtidig utfordres barna til å delta med egne verk.