SØK REGIONALE PROSJEKTMIDLER FOR VISUELL KUNST

Har du fått utstillingsplass? Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst!

Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltningen og administrasjon av Statens utstillingsstipend på vegne av Kulturdepartementet i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet.

Fra 2018-2022 er regioninndeling for de fem innstillingskomiteene med sekretariatet lagt til oppgitt kunstsenter:
1 ØST: Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold: Østfold Kunstsenter
2 MIDT: Oppland, Hedmark og Trøndelag: Oppland Kunstsenter
3 SØR: Vestfold, Telemark, Agder, Rogaland: Agder Kunstsenter
4 VEST: Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal: Sogn og Fjordane Kunstsenter
5 NORD: Nordland, Troms og Finnmark, inkl. Sápmi: Nordnorsk Kunstnersenter

Frist for å søke regionale prosjektmidler i 2020 er 1.september. KiNs søknadsportal stenger kl.13.00 denne dato.