SKJELV AV LYKKE

Agder Kunstsenter har gleden av å invitere til åpning av gruppeutstillingen

SKJELV AV LYKKE – Materialbase: Keramikk.
Åpningsord ved Mona Dia (AP), Kristiansand Kulturutvalg

Deltakende kunstnere er: Eirik Gjedrem, Martin Woll Godal, Sidsel Hanum, Ann Beate Tempelhaug, Corrina Thornton, Eivind Wittemann.


//GAMMELT MATERIALE MED NYE VRIDNINGER//

Når seks kunstnere fra Agder viser verk innen keramikk, steingods og porselen, er det seks forskjellige uttrykk som preger utstillingslokalet. Felles for dem alle er fascinasjonen for et av de eldste håndverkene i verden.

Nøyaktig hvor lenge mennesker har arbeidet med leire, vet man ikke sikkert, men de tidligste daterte funnene stammer ifølge Wikipedia fra Tsjekkia, ca. 30.000 f.kr.
Et av verkene som vises under «Skjelv av lykke» er Eirik Gjedrems «Eon». Navnet viser til et geologisk begrep, et tidsavsnitt i jordas historie. «Eon» har form som er torus, en geometrisk form med referanser til tid.

– Ved å definere bevegelser i forløpet søker jeg å tilføre uttrykket en slags vektløs energi, sier Gjedrem, og forklarer hvorfor han landet på nettopp keramikk som materiale:

– Man har direkte kontakt med et utrolig formbart materiale, som gir umiddelbar respons og kan ta opp i seg alle typer uttrykk. Det kreves ingen verktøy eller maskiner og det kan arbeides i stillhet. Pottemakerfaget er et av de eldste yrkene, og fremdeles kan man finne nye uttrykk. Ulempen er at det lett sprekker og kan knuse, men det kan også være en god ting.

Også Eivind Wittermann, som viser fram to verk under Agder Kunstsenters «Skjelv av lykke», trekker fram håndverkets lange historie.

– Keramikk er et materiale med lang kulturhistorie. Et «ur-materiale» kjent fra bibelhistorien, som har hatt stor betydning for utvikling av livsviktige redskaper. Vi finner det også i høyteknologiske komponenter i NASAs romfartsteknologi.

Ann Beate Tempelhaug stiller ut «Natt», hennes største keramiske arbeid så langt.

– Å mobilisere til å arbeide med disse størrelsene, kunstnerisk og menneskelig, har tatt meg mange år. Jeg føler jeg har fått tak i noe fra mitt opphav i nord med dette arbeidet, sier hun.

Tempelhaugs kunstneriske prosesser kretser rundt tilstedeværelse og tilfeldigheter.

– Jeg har tegnet og malt så lenge jeg kan huske. Da jeg ble oppfordret til å søke ved Kunsthåndverkskolen, startet forelskelsen. Siden har jeg vært opptatt av det keramiske maleri og materialet leire.

Tekst: Mai Linn Tronstad

Sidsel Hanum: «Jeg konstruerer arbeidene mine lagvis, slik koraller, skjell og annet i naturen vokser. Jeg tegner med porselen, litt som om jeg var en 3D-printer»
Keramiker (f. 1955) fra Hamar, bosatt på Borøya. Utdannet ved Statens Håndverks- Og Kunstindustriskole, institutt for keramikk. Har stilt ut en rekke steder i inn- og utland, har mottatt en lang rekke stipender og er innkjøpt av museer, private og offentlige institusjoner og Den Norske Ambassaden i syv byer i utlandet.

Eirik Gjedrem: «Det er utrolig fascinerende med alle prosessene leiren må igjennom for å bli til keramikk. «Fra jord, via luft, gjennom ild – til himmel eller helvete»»
Keramiker (f. 1959) fra Akershus, bosatt i Søgne. Utdannet ved Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design, keramikk samt hovedfag i keramikk ved SKHD, Bergen. Kjøpt inn av en rekke museer og institusjoner i inn- og utland. Har eget verksted i Søgne sammen med ektefelle og kollega Ann Beate Tempelhaug.

Corrina Thornton: «Det viktigste for meg som kunstner er å leke, feile og å stille spørsmål, enten det er gjennom keramikk, tegning, tekstil, tre eller andre medier»
Kunstner (f. 1978) fra Wales, bosatt i Risør. Har et kunstnerisk fokus på tre hovedtemaer: sted, sak og selvbiografi. Temaene utforsker hun forskjellige steder med ulike typer materialer og medier, som skulptur, installasjoner, tekst, video og tegning. Kunstutdannet ved Bath Spa University, UK og MA of Fine Art, KHiB.

Martin Woll Godal: «Jeg utforsker estetiske og konseptuelle muligheter i krysningspunktet mellom arkitektur, skulptur og håndverk i de fleste arbeidene mine»
Keramiker (f. 1982) bosatt i Arendal. BA i spesialisert kunst ved Kunst- og Designhøgskolen, Bergen, MA i kunst samme sted. Har stilt ut en rekke steder i inn- og utland, og har mottatt flere stipender. Utforsker volumer gjennom et sett begreper og materialer. Bruker moduler som byggesteiner i større konstruksjoner.

Ann Beate Tempelhaug: «Jeg er opptatt av å fange øyeblikk, stemninger, landskap og samfunn, det som oppstår spontant. Livets skjønnhet og skjørhet»
Keramiker (f. 1954) fra Mosjøen i Nordland, bosatt i Søgne. Hovedvekt på dreiing og modellering i steingods og porselen. Utdannet ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Kjøpt inn av en rekke museer, institusjoner og Norsk Kulturråd.
Har eget verksted i Søgne sammen med ektefelle og kollega Eirik Gjedrem.

Eivind Wittemann: «Tematisk problematiserer jeg vår felles hukommelse og det moderne menneskets fremskritt som er fullt av paradokser»
Kunstner og universitetslektor (f. 1970) fra Kristiansand. Foreleser for tiden i designhistorie ved Høyskolen i Kristiania, Oslo og er nylig ansatt ved Universitetet i Agder, fakultet for kunstfag. Kunstutdannelse fra Kunstakademiet i Praha, BA høgskolekandidat SHKS, keramikk samt MA kunstfaglig hovedfag KHiO.