BYHAVEN GRIMSTAD

I 1975 ble kjøpesenteret Odden med store omliggende parkeringsplasser etablert, noe som førte til at sentrum i Grimstad by mer eller mindre mistet kontakten med havneområdet- Grimstad er nå godt i gang med omfattende planer for å knytte havneområdene bedre sammen med resten av byens sentrumsområder. Planområdet innbefatter de sjønære områdene fra Grømbukta i sørvest til Biodden (Østerbukt) i nordøst.

De nye reguleringsplanene knytter havna og sentrum sammen og vil styrke Grimstads identitet som sjøfart og havneby. Området mellom Oddensenteret og Sorenskrivergården er regulert til park og nytt bibliotek. Biblioteket åpnet 9. desember 2017, og her er kafé med uteservering tilknyttet parken. Parken som har fått navnet Byhaven etableres som en grønn park med byløperen som hovedaksel gjennom parken og havnepromenaden «Bryggeslengen» strekker seg fra Oddensenteret i sørvest og helt til Smith Pettersen brygge i Østerbukt.

Parken vil være et viktig bindeledd mellom Grimstad sentrum og Oddensenteret, og med flott beliggenhet ned mot sjøen ønsker kommunen å forme parken til et hyggelig sted å være. Landskapsarkitekter fra Landskapsfabrikken står for utformingen av parken. Ifølge kommunepolitikernes ønske blir dette en aktivitetspark med innkjøpte lekedyr, leke og treningsapparater, og en del av grøntarealet må derfor vike plass.

Byggets/prosjektets navn: Byhaven

Prosjektansvarlig: Grimstad kommune

Byggherre: Grimstad kommune

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Kunstfaglig prosjektleder: Ruth Elisiv Ekeland


Utførende kunstner og kort beskrivelse av hva hun har utført:

Barbro Raen Thomassen

  • Skulptur utendørs

Ferdigstilt: Mai 2019.

Barbro Raen Thomassen

Tittel: «Ballastfrø» 2019

Kunstart: Skulptur

Materialbeskrivelse: Sokkel av indisk granitt, skulptur hogd i norsk Røykengranitt. «Svaberget» av indisk granitt

Format: 127 x 76 x 70 cm


Kunstners tanker:

B A L L A S T F R Ø

Frø-objekt for nye Byhaven i Grimstad, mellom biblioteket og sjøen, innviet i mai 2019. Oppdragsgiver: Grimstad kommune. Hogd i norsk Røykengranitt (127 x 76 x 70 cm). Sokkel av indisk granitt, som all øvrig stein i anlegget – inklusive «svaberget» med ti tekster av Paal-Helge Haugen.

Grimstad er en gammel seilskuteby. Dersom seilskutene ikke var fullastet med varer, ble det gjerne brukt jord for å stabilisere balanse og vekt. Og med jord følger frø. Slik kom flere planter utilsiktet til Norge og slo seg ned langs kysten. En av dem er byvortemelk (Euphorbia peplus), som vokser i Grimstadregionen den dag i dag.

Paal-Helge Haugens tekster, hogd inn i steinen av indiske tempelhoggere, refererer både til ordenes makt og til livskraften i et ordløst lite frø.