BYHAVEN GRIMSTAD

Grimstad er nå godt i gang med omfattende planer for å knytte havneområdene bedre sammen med resten av byens sentrumsområder. Planområdet innbefatter de sjønære områdene fra Grømbukta i sørvest til Biodden (Østerbukt) i nordøst.

De nye reguleringsplanene knytter havna og sentrum sammen og vil styrke Grimstads identitet som sjøfart og havneby. Området mellom Oddensenteret og Sorenskrivergården er regulert til park og nytt bibliotek. Parken som har fått navnet Byhaven etableres som en grønn park med byløperen som hovedaksel gjennom parken og havnepromenaden «Bryggeslengen» strekker seg fra Oddensenteret i sørvest og helt til Smith Pettersen brygge i Østerbukt.

Parken vil være et viktig bindeledd mellom Grimstad sentrum og Oddensenteret, og med flott beliggenhet ned mot sjøen ønsker kommunen å forme parken til et hyggelig sted å være.

Byggets/prosjektets navn: Byhaven

Byggherre: Grimstad kommune

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

Kunstfaglig prosjektleder: Ruth Elisiv Ekeland

Utførende kunstner: Barbro Raen Thomassen

Ferdigstilt: 2019.

Barbro Raen Thomassen

Tittel: «Ballastfrø» 2019

Kunstart: Skulptur

Materialbeskrivelse: Sokkel av indisk granitt, skulptur hogd i norsk Røykengranitt. «Svaberget» av indisk granitt


Om verket:

B A L L A S T F R Ø

Frø-objekt for nye Byhaven i Grimstad, mellom biblioteket og sjøen, innviet i mai 2019. Oppdragsgiver: Grimstad kommune. Hogd i norsk Røykengranitt (127 x 76 x 70 cm). Sokkel av indisk granitt, som all øvrig stein i anlegget – inklusive «svaberget» med ti tekster av Paal-Helge Haugen.

Grimstad er en gammel seilskuteby. Dersom seilskutene ikke var fullastet med varer, ble det gjerne brukt jord for å stabilisere balanse og vekt. Og med jord følger frø. Slik kom flere planter utilsiktet til Norge og slo seg ned langs kysten. En av dem er byvortemelk (Euphorbia peplus), som vokser i Grimstadregionen den dag i dag.

Paal-Helge Haugens tekster, hogd inn i steinen av indiske tempelhoggere, refererer både til ordenes makt og til livskraften i et ordløst lite frø.