JUSTVIK SKOLE

Justvik skole er, og har vært, en viktig arena for området den tilhører i over 50 år. I nyere tid har det  vært en pågående debatt om skolestruktur i kommunen der blant annet nedleggelse av Justvik skole ble diskutert. I 2012 fattet likevel bystyret i Kristiansand vedtak om at Justvik skole skal rehabiliteres. Mye av æren for dette må nok kunne tilskrives Justvikingenes engasjement for å beholde skolen på Justvik.

Den gamle skolebygningen og gymsalen rives og det bygges ny skolebygning. Skolen skal bygges med en kapasitet på 260 elever i 1-7de trinn. Den vil få et areal på 2900 kvadratmeter og en gymsal på 500 kvadratmeter.

Skolegården oppgraderes som en del av byggeprosjektet. Den vil bli tilrettelagt for å støtte opp om aldersgruppens utvikling. Utover skoletid skal skolegården også være møteplass for bygda/bydelen.

Byggets/prosjektets navn: Justvik skole

Prosjektansvarlig: Kristiansand Eiendom

Arkitekt: Asplan Viak As

Kunstfaglig prosjektleder: Erlend Helling- Larsen

Utførende kunstner: Eirik Gjedrem

Ferdigstilt: 2018.

Eirik Gjedrem

Tittel: «Syklus» 2018

Kunstart: Skulptur

Plassering: Hovedskulpturen er plassert utendørs i tilknytning til bekk/vannrenne og vann lek i skolegården. I tillegg er det lagt ned små glasselementer i betong gulvet inne i bygget.

Teknikk/materiale: Betongskulptur med glasselementer. Skulpturen har integrert fiberoptisklys samt varmekabel.

Resultat av prosjektet:

Hovedskulpturen er plassert i skolegården. Fra hovedinngangen og gjennom atrium er det også lagt ned glasselementer i betong gulvet og treverket i de store trappene som leder ut mot skolegården og hovedskulpturen. Løsningen med glasselementer som er lagt ned i gulvet skaper en fin tråd gjennom bygget og ut i skolegården til skulpturen.

Utformingen av skulpturen er inspirert av skolegårdens skål form slik den er omtalt i kunstplanen. Skulpturen kan beskrives som en skål som er «åpen» i begge ender, den spenner seg opp i en dobbelt krummet bue og former en bro over vannrenna. Den har en svak bølgebevegelse utover fra sentrum, lik ringer i vann. Åpningen i sentrum mot bekken som sildrer forbi under, gjør den samtidig til en ring; en omsluttende form..

Syklus er laget i slipt/ polert betong, antrasitfarget, i betongen er det innfelte elementer av glass i ulike størrelser. Den har integrert fiberoptisk lys, hvor endefibrene er montert under glasselementene. Elementene er komponert i et kosmisk mønster, som bidrar til helhet i uttrykket, og gjør at formen på skulpturen beskrives godt også i mørket. Lysgiveren er utstyrt med skumringsrelé, og det er montert programmerbar fargeskive som gir varierende lysfarger.. Skulpturen har også innstøpte varmekabler, lagt i en labyrint. Hvis de blir slått på etter et snøfall vil dette mønsteret framtre som et svart/ hvitt uttrykk som blir stående til snøen har smelta.

Glasselementene i selve skulpturen kan deles i tre grupper. Noen baserer seg på tegninger laget av elevene med temaet; «hvor kommer jeg fra», «hvem er jeg». Det er foretatt et utvalg av tegningene som er skannet og overført til transparenter/dekaler. Andre glass elementer har rasteriserte fotografier av ulike hendelser og viktige personer fra skolens historie. Den siste gruppen glasselementer har frie abstrakte mønster og fargekombinasjoner.

Lysgiveren til de fiberoptiske kablene er plassert inne i ventilasjonstårnet i skolegården. De fiberoptiske kablene er lagt i et eget trekkerør fra skulpturen og inn hit.

Det oppstod problemer med selve monteringen av skulpturen. Grunnet forsinkelser i legging av trekkerør (Kaspar Strømme), samt forsinkelser og uforutsette hendelser underveis i produksjon av skulpturen. Når alt til slutt var på plass viste det seg at trekkerøret likevel var for langt i forhold til fiberkablene. Eirik Gjedrem har dermed måtte meisle ut en del av selve betongen innvendig i ventilasjonstårnet for å få koblet til lysgiveren. Veidekke AS. sørger for at dette forsegles på en måte som gjør at lysgiveren ikke utsettes for unødvendig fukt.

Elevene har også laget keramiske “rullesteiner” sammen med Eirik Gjedrem. Steinene er formet til i steingodsleire, malt i ulike begitningsfarger, glasert og brent til 1260oC