JUSTVIK SKOLE

Justvik skole er, og har vært, en viktig arena for området den tilhører i over 50 år. I nyere tid har det  vært en pågående debatt om skolestruktur i kommunen der blant annet nedleggelse av Justvik skole ble diskutert. I 2012 fattet likevel bystyret i Kristiansand vedtak om at Justvik skole skal rehabiliteres. Mye av æren for dette må nok kunne tilskrives Justvikingenes engasjement for å beholde skolen på Justvik.

Den gamle skolebygningen og gymsalen rives og det bygges ny skolebygning. Skolen skal bygges med en kapasitet på 260 elever i 1-7de trinn. Den vil få et areal på 2900 kvadratmeter og en gymsal på 500 kvadratmeter.

Skolegården oppgraderes som en del av byggeprosjektet. Den vil bli tilrettelagt for å støtte opp om aldersgruppens utvikling. Utover skoletid skal skolegården også være møteplass for bygda/bydelen.

Byggets/prosjektets navn: Justvik skole

Byggherre: Kristiansand Kommune

Arkitekt: Asplan Viak As

Kunstfaglig prosjektleder: Erlend Helling- Larsen

Utførende kunstner: Eirik Gjedrem

Ferdigstilt: 2018.

Eirik Gjedrem

Tittel: «Syklus» 2018

Kunstart: Skulptur

Materialbeskrivelse: Betongskulptur med glasselementer. Skulpturen har integrert fiberoptisklys samt varmekabel.

Plassering: Hovedskulpturen er plassert i skolegården. Fra hovedinngangen og gjennom atrium er det også lagt ned glasselementer i betong gulvet og treverket i de store trappene som leder ut mot skolegården og hovedskulpturen.


Om verket:

Syklus er laget i slipt/ polert betong, antrasitfarget, i betongen er det innfelte elementer av glass i ulike størrelser. Den har integrert fiberoptisk lys, hvor endefibrene er montert under glasselementene. Elementene er komponert i et kosmisk mønster, som bidrar til helhet i uttrykket, og gjør at formen på skulpturen beskrives godt også i mørket. Lysgiveren er utstyrt med skumringsrelé, og det er montert programmerbar fargeskive som gir varierende lysfarger. Skulpturen har også innstøpte varmekabler, lagt i en labyrint. Hvis de blir slått på etter et snøfall vil dette mønsteret framtre som et svart/ hvitt uttrykk som blir stående til snøen har smelta.

Glasselementene i selve skulpturen kan deles i tre grupper. Noen baserer seg på tegninger laget av elevene med temaet; «hvor kommer jeg fra», «hvem er jeg». Det er foretatt et utvalg av tegningene som er skannet og overført til transparenter/dekaler. Andre glass elementer har rasteriserte fotografier av ulike hendelser og viktige personer fra skolens historie. Den siste gruppen glasselementer har frie abstrakte mønster og fargekombinasjoner. Elevene har også laget keramiske “rullesteiner” sammen med Eirik Gjedrem.