STRØMME OMSORGSSENTER

Nåværende Strømme omsorgssenter ble bygget i 1995 og omfatter sykehjem og omsorgsboliger/serviceleiligheter. Boligdelen (Strømmetunet) har 24 omsorgsboliger og 14 sykehjemsplasser. Senteret har en koselig sansehage med dam og hønsehus

Omsorgssenteret har nå blitt bygget ut, så i tillegg til eksisterende byggemasser kom det 42 nye omsorgsboliger for personer med kognitiv svikt/demens.

Sammen med eksisterende sykehjem og omsorgsboliger heter senteret nå Strømmehaven. Strømmehaven åpnet høsten 2020.

Det nye anlegget utformes i sammenheng med det eksisterende sykehjem og omsorgsboliger på Strømme. Store deler av arealet skal være tilgjengelig for nærmiljøet og folk flest. Strømmehaven inneholder også en kafe, en liten butikk, frisør og fotterapi som vil være offentlig tilgjengelig.  De eldste bygningene fra 1995 og de nye bygningene danner et atrium med hager, små stier, kafeer, benker og sittegrupper etc. Her i hagen mellom byggene er det trygt og koselig å spasere, sette seg ned, eller gå på en av kafeene eller kanskje i butikken. Stedet skal ha en hjemlig utforming og ikke institusjonspreg.

Det er i denne hagen du kan finne verkene «Likevekt» og «Balanse».

Byggets/prosjektets navn: Strømme omsorgssenter

Byggherre: Kristiansand Eiendom

Arkitekt: Friis & Moltke

Kunstfaglig prosjektleder: Ruth Elisiv Ekeland


Utførende kunstner og kort beskrivelse av hva han har utført:

Ole Rosén og Mari Røysamb

  • skulpturer

Ferdigstilt: 2020.

Ole Rosén og Mari Røysamb

Tittel:

«Likevekt»

«Balanse»

Kunstart: Skulptur

Materiale: Bronse og stein