ROLIGHEDEN SKOLE

Nye Roligheden skole ligger på Færvik på Tromøy. Det er en 1-10-skole beregnet for 630 elever og 80 ansatte. Bygget inkluderer også en flerbrukshall, en aula med amfi på 260 sitteplasser og en grendehusdel. Skolen ligger i nærheten av Raet nasjonalpark, og bygget ligger høyt, vis-a-vis Vardåsen, Tromøyas høyeste punkt.

Roligheden skole blir Arendal kommunes første nullenergibygg, som betyr at bygget målt i snitt over året skal produsere like mye energi som det forbruker.

Byggets/prosjektets navn: Roligheden skole

Byggherre: Arendal Kommune

Arkitekt: 

Kunstfaglig prosjektleder: Håkon Rosenberg Gåre


Utførende kunstner:

Izabela Zolcinska

  • veggmalerier (ute: fjellskjæring og inne: betongvegg)

Anja Carr

  • Fotografier

Elly Prestegård

  • Tre installasjoner

Sven Påhlsson

  • Fotografier

Ferdigstilt: 2020.

Izabela Żółcińska

Tittel:

RØDLISTE FOR BESKYTTEDE ARTER / ROLIGHEDEN SKOLE. (innendørs prosjekt)

RØDLISTE FOR BESKYTTEDE ARTER / 58°27′20′′N 8°48′14′′Ø. (utendørs prosjekt)

Kunstart: Maleri

Teknikk: Sinober silikatmaling på betongvegg

Generell beskrivelse:

Prosjektet av Izabela Zolcinska tar plass på to lokalisasjoner. Første del, maleri på vegen ved siden av hovedinngangen i foajeen i skolen. Andre del av prosjektet vises ved fjellskjæringen på veien fra bussankomst og Færvik Bo- og Omsorgssenter.

Ideen: I Agderpostens artikkel fra 1997 Karl Ragnar Gjertsen skriver: “Finn en helleristning i Aust -Agder. I landet vårt vet vi om 1100 lokaliteter med kjente helleristninger. (…) Finnes ikke denne typen forminner her – eller er forklaringen at de rett og slett enda ikke er oppdaget? Det er rart om helleristninger ikke skulle finnes også i vårt fylke. Trolig er det et spørsmål om tid – at det observante mennesket er på rett sted med riktig belysning.” Først helleristning, presis hellemaling, var fant i dette området i Grimstad i 2017. Arkeologene oppdaterte hellemalinger fra forhistorisk tid ved hjelp av app i mobil som gjorde dem synlige. Disse stedene tiltrekker oppmerksomhet, provoser til å stille spørsmål og gjør folk nysgjerrige på hvor de kommer fra og hvilken mening lå bak. Derfor er prosjektet på fjellskjæringen utviklet som forlengelse og samspill med oppdagelsen fra Grimstad. Denne retningen vekket kunstnerens interesse sammen med et sterkt behov for beskyttelse av bygningen Roligheden skole.

Prosjektet “Rødliste for beskyttede arter / Roligheden skole” refererer til den globale listen over biologiske arter og deres bevaringsstatus. I inndørsarealet på skolen foreslår kunstner å se på skolebygningen som en sjelden, multifunksjonell organisme som vokser på platået på Tromøya. Ideen er illustrert som maling av skolen i 1:25 skala samt en beskrivelse tilgjengelig til barn, ungdommer og bredere publikum. I malingen, basert på arkitektoniske tegninger, analyseres bygningens form og struktur, innovative funksjoner og struktur av bunnledninger. Bygningen ligner på en plante dypt forankret på stedet der den tilhører. «Arten» gis det vitenskapelige latinske navnet Roligheden schola.


Elly Prestegård

Tittel:

Himmel og Hav

Urpust 

Sthjerne

Kunstart: Vegginstallasjon / papir på plate sammen med tegning/maling rett på vegg.

Teknikk: Pulppainting, grafikk,

Beskrivelse av teknikk:

Pulppainting kan oversettes til fibermaleri. Fibrene fra kozo (morbærtre) brytes ned og blandes med vann til fibermasse. Fibermassen farges inn i ønskede farger. Dette er både materiale og maling. Fibermassen helles i rammer med nettingbunn. Først når vannet er drenert ut blir fibrene bundet sammen gjennom vakumbehandling, og man har et papir. Tykt eller tynt, etter hvor mye fiber som helles i, og om flere lag lamineres over hverandre. Verket tørkes, og er deretter behandlet med matt lakk for å gjenskape gløden i det våte materialet, samt beskytte det slik at det kan monteres uten innramming, enten limt direkte på veggen, eller på plater.


Sven Påhlsson

Tittel: Falling 2020, 4 verk i serien

Kunstart: Elektronisk kunst

Generell beskrivelse: Fire bilder produsert på plate 300cm ganger 130cm. 3D modellering, data tegning, digital foto, AI forstørrelser


Anja Carr

Tittel: Soup 2019, 8 verk

Kunstart: Fotografi

Teknikk: Giclée trykk

I serien har kunstneren benyttet en hovedfarge og ulike ingredienser til hver «suppe» som utgjør hvert bilde; blekksprutsuppe, fiskesuppe, fuglesuppe osv. På plaketten ved bildene kan dere se at alle fotografiene har hver sin del-tittel i forhold til hva som er hovedingrediens i de enkelte suppene. Fisk og kjøtt dekker delvis kunstnerens ansikt som rammes inn av utsnittet på hvert fotografi og viderefører Carrs interesse for det abjekte som blander «subjekt» (kunstneren) og «objekt» (maten) og dermed kan virke både fascinerende og frastøtende på samme tid.

Generell beskrivelse: Fotoserien Soup består av til sammen til 12 fotografier, hvorav 8 er utvalgt til Roligheden skole, der de fyller en hel vegg. Bildene er hengt i ulike høyder tilpasset aldersgruppen til elevene ved skolen.