HAVÅSEN BARNEHAGE

Havåsen barnehage er et bygg med gjennomtenkte planløsninger, slik at barna skal oppleve at barnehagen vokser sammen med dem. Det er blant annet en del rom som blir holdt av til temporært interiør og funksjoner med varierende tematikk ut i fra barnas alder og skiftende interesser.
Barnehagen er delvis omslynget av skog, og det er kort vei til flott utsikt over havet. Barnehagen får plass til mellom 100 og 120 barn, fordelt over syv avdelinger.

Byggets/prosjektets navn: Havåsen Barnehage

Byggherre: Søgne Kommune

Arkitekt: Dolva AS

Kunstfaglig prosjektleder: Håkon Rosenberg Gåre

Utførende kunstner: Ylve Thon

Ferdigstilt: 2020.

Ylve Thon

Tittel:

«Gul frise» (oljemaleri på pleksiglasspaneler),

«Grønn frise» (oljemaleri på pleksiglasspaneler),

Kunstart: Tegning på vegg

Materialbeskrivelse: Oljemaling

Om verket:

For å finne frem til hvilke størrelser som passer i de forskjellige rommene har Thon tatt i bruk gammeldagse, franske mål for maleri. Disse matematiske formlene gir behagelige billedflater for øyet. Utgangspunktet for målene er en formel Thon har fått av selveste Irma Salo Jæger, en bauta innen norsk billedkunst. Maleriene tar for seg barnehagens grunnfarger, altså signalfargene i de ulike i avdelingene og tildels også de røde og blå firkantene arkitekten har plassert på veggen ute og fører retningen videre i abstrakt form samt klare og sterke farger.

Noen stikkord er; oljemaling, abstrakt, endel struktur og ulik materialitet, mange felt i ulike fargenyanser.

Tittel:

«Makrellstimen»

Kunstart: Installasjon

Materialbeskrivelse: Datafrest aluminiumsplater

Om verket:

Alle makrellene er like, frest på CNC-fres fra originalfil. Originalfil bearbeidet fra foto av makrell kjøpt på fiskebrygga i Kristiansand. Ulikheten i stimen består i at noen svømmer 15 grader nedover, noen svømmer 15 grader oppover, samt organisk plassering etter formen på fjellveggen. Alt i alt måler installasjonen ca 6 meter i høyden og ca 25 meter i lengden.