EILRT SUNDT VGS, LYNGDAL

Byggets/prosjektets navn: Eilert Sundt VGS, studiested Lyngdal

Byggherre: Agder fylkeskommune

Arkitekt: 

Kunstfaglig prosjektleder: Nina Björkendal

Utførende kunstner:

Marthe Minda

  • veggtegning og installasjon

Alexander Jæger

  • skulptur

Ferdigstilt: 2020.

Marthe Minde

Tittel: «Din veg» 2019

Kunstart: Tegning på vegg

Tittel: «Din veg» 2019

Kunstart: Konstruksjon, i aulaen

Materialbeskrivelse: Spælsau-ull, granrøtter, kvae, bjørnestammer

Om verket:
Skulpturen «Din veg» er ei attgjeving av trappa på den
vidaregåande skulen der eg sjølv gjekk, men måtte
slutta grunna sjukdom. Trappa symboliserer motgang,
men også nye moglegheiter og meistring.


Aleksander Jæger

Tittel: «Ergonomisk akrobatikk» 2020

Kunstart: Skulptur, fire stykker.

Teknikk: Diverse teknikker

Materiale: Gummi og gran.

Om verket:

Intensjonen var at kunsten skulle omfavne arkitekturen i bygget og ikke føles opphengt eller skrudd fast. Skulpturene skulle tvi-holde, støtte seg på og bryte inn i arkitekturen på en naturlig måte. Jeg har valgt å plassere deler av installasjonen innenfor fysisk rekkevidde. Den fysiske nærheten til skulpturene skal bidra til intime og interessante møter mellom betrakter og skulptur. Det vil si at jeg plasserer et ansvar hos betrakteren.